Aa

Aa

Расписан Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2022. години

Расписан Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2022. години

Расписан Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2022. години

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања расписало је данас Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2022. години.

 

Средства у износу од 60 милиона динара додељују се предузећима за подршку развоју конкурентности рефундацијом трошкова непосредно повезаних са делатношћу предузећа и одобреним програмима за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације и то: трошкова репроматеријала, потрошног и помоћног материјала,  канцеларијског материјала и претплате за дигиталне алате/лиценце.

 

На овај начин омогућава се свим предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом право учешћа за доделу средстава по овом јавном позиву без обзира да ли у оквиру свог пословања обављају производну или услужну делатност.

 

Доделом средства по овом јавном позиву доприноси се смањењу трошкова пословања и одржању запослења особа са инвалидитетом, а основни критеријуми за расподелу средстава су плаћени репроматеријал, потрошни, помоћни, канцеларијски материјал и плаћене претплате за дигиталне алате/лиценце, у зависности од делатности предузећа, остварени резултати пословања и број особа са инвалидитетом које су запослене у овим предузећима.

 

У Републици Србији послује 63 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом која представљају значајан ресурс запошљавања ове категорије теже запошљивих лица.

 

Подршка Министарства је од изузетне важности за њихово пословање, посебно ако се има у виду да ова предузећа послују на тржишном принципу и да запошљавају више од 50% особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених.