Радно ангажовање на помоћним пословима у кући биће регулисано попут сезонског у пољопривреди у одређеним делатностима

  Радно ангажовање на помоћним пословима у кући биће регулисано попут сезонског у пољопривреди у одређеним делатностима

Радно ангажовање на помоћним пословима у кући биће регулисано попут сезонског у пољопривреди у одређеним делатностима

Читај ми

Радно ангажовање особа које обављају помоћне послове у кући код више породица у току једног месеца, биће регулисано попут  сезонских радника у пољопривреди у одређеним делатностима, према Нацрту закона о изменама и допунама Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, који припрема Радна група Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

Према Нацрту закона о изменама и допунама Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима у случају повреде на раду ове особе би имале право на здравствено осигурање, а по сваком дану рада били би им уплаћени доприноси за пензијско и иналидско осигурање.

 

Према речима министра Зорана Ђорђевића Законом о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима су обухваћени само сезонски послови у пољопривреди, те је идеја да се такав модел радног ангажовања примени  и на поједностављено радно ангажовање и пријаву на осигурање кућног помоћног особља. 

 

„Тиме би се обезбедили услови да особе које обављају послове у кући буду пријављене на једноставан начин и да остваре права која им припадају у складу са законом“, рекао је он.

 

Рад ових особа тренутно је регулисан Законом о раду, који каже да са кућним помоћним особљем се може закључити уговор о раду на неодређено или одређено време, са пуним или непуним радним временом, са свим правима која су прописана Законом о раду.