Aa

Aa

Програм ЕУ за запошљавање и социјалну солидарност EaSI / Распоред информативних семинара

Програм ЕУ за запошљавање и социјалну солидарност EaSI / Распоред информативних семинара

Читај ми

Актуелне отворене Позиве за предлоге пројеката у оквиру Програма за запошљавање и социјалну солидарност ЕаСИ, можете пратити ОВДЕ
Информација о Програму за запошљавање и социјалне иновације Европске уније ЕаСИ

1. Основне информације о Програму

• Програм за запошљавање и социјалне иновације (The Employment and Social Innovation (EaSI) programme) је финансијски инструмент Европске уније успостављен за достизање високог нивоа квалитетне и одрживе запослености, уз обезбеђивање адекватне социјалне заштите, борбу против социјалне искључености и сиромаштва и унапређење услова рада. Укупан буџет Програма за период 2014-2020. износи 919,46 милиона евра.
• Република Србија присутпила је програму 7.септембра 2015. Године.
• ЕаСИ је програм којим директно управља Европска комисија. То значи да она расписује конкурсе, прима и оцењује предлоге пројеката и врши финансијске исплате и контролу средстава, као и оцену ефеката пројеката и целог програма.
• Програм садржи три компоненте: Прогрес, ЕУРЕС и Микрофинансирање и социјално предузетништво.
• Компонента Прогрес (61% буџета Програма) ће подржавати пројекте којима се обезбеђује већа усклађеност и боља примена политика за које је надлежна Европска унија, и то: запошљавање, социјална заштита и социјално укључивање и услови рада.
• Компонента ЕУРЕС (18% буџета Програма) ће пружати подршку Европској мрежи послова, као интернет порталу на којем се оглашавају радна места и потражња за радном снагом на нивоу целе ЕУ.
• Микрофинансирање и социјално предузетништво (21% буџета Програма) је компонента која има за циљ да повећа доступност микрофинансирања осетљивим групама и микро-предузећима и повећа приступ финансијским изворима за социјална предузећа. Висина појединачних грантова за социјална предузећа износи чак до 500.000 евра.

2. Значај за Републику Србију

• ЕаСИ програм је главни фонд Европске уније у области рада, запошљавања и социјалне политике који је отворен и за државе кандидате за чланство у ЕУ. Европска комисија је директно препоручила Влади РС приступање овом програму, у оквиру преговора о приступању Србије ЕУ.
• Република Србија има веома добре резултате у досадашњем учешћу у програму Прогрес, који сада представља једну од три компоненте ЕаСИ програма. Очекивано је да ће приступање РС новом програму омогућити наставак активности размене искустава, заједничког учења и аналитичких активности започетих у оквиру програма Прогрес путем десетак одобрених пројеката у којима Србија учествује, од којих су неки још увек у току.
• Компонента ЕУРЕС је веома важна за РС, будући да је приступање Европској мрежи послова једна од главних активности у процесу преговора са ЕУ, у оквиру поглавља 19. Приступањем ЕаСИ програму, РС би добила могућност да јача Националну службу за запошљавање у погледу њене припреме за учешће у Европској мрежи послова – ЕУРЕС.
• На крају, од посебног значаја за Републику Србију је компонента Микрофинансирање и социјално предузетништво, будући да би тиме институције и организације из Републике Србије по први пут добили приступ једном извору финансирања ЕУ намењеном наменски за развој микрофинансирања и социјалног предузетништва.

Линкови за информисање и аплицирање:

PROGRESS програм Европске уније који промовише реформе јавне политике у области запошљавања и социјалних питања. Сазнајте више на страници: http://ec.europa.eu/progress

Микрофинансирање и социјално предузетништво финансира социјалне предузетнике и помаже да више људи из осетљивих група почне пословање. Сазнајте више на страници: http://ec.europa.eu/epmf


EURES помаже грађанима и грађанкама, као и предузећима тако што им пружа информације о радним местима и могућностима за учење у целој Европи. Сазнајте више на страници: https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection


За све додатне информације можете се обратити Драгани Савић, е-маил: dragana.savic@minrzs.gov.rs, тел. 011 - 3616 261.