Потписан Споразум о учинку Националне службе за запошљавање за 2018. годину

Читај ми

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић потписали су Споразум о учинку Националне службе за запошљавање за 2018. годину, којим су утврђени конкретни задаци и циљеви на спровођењу мера активне политике запошљавања.

 

Министар Ђорђевић рекао је да је потребно да Република Србија има високообразовану будућу радну снагу, јер ће у будуће стране инвестиције имати управо потребу за тим кадром. Привлачењем тих инвеститора они ће својим улагањем младима понудити нова, финансијски атрактивнија радна места, а самим тим омогућити и боље услове за живот њихових породица.

 

„Министарство жели да помогне и запосленим људима тако што ће им омогућити прилику да се преквалификују за занимања која су потребна на тржишту рада и која ће им донети бољу зараду. Такође, увођењем дуалног образовања, као и процесом волонтирања које је ресорно министарство увело прошле године, млади имају прилику да, пре него што заврше факултете, виде да ли заиста желе да раде оно за шта се и школују. Потребно је свима пружити прилику да раде оно што воле, јер једино тако ће у свом послу бити најбољи, а пре свега и задовољни у својој земљи“, рекао је Ђорђевић.

 

Министар је рекао да ће Влада Србије учините све да младима  обезбеди боље услове живота, да у Србији могу од свог рада да живе пристојно и себи и својој породици обезбеде лепшу и сигурнију будућност, а не да одлазе у иностранство. Према његовим речима, демографска слика Републике Србије ће тиме бити знатно боља.

 

“У 2018. години посебан значај имаће активности на пружању подршке у запошљавању вишкова запослених, младих и дугорочно незапослених, Рома и особа са инвалидитетом. Наставићемо сарадњу са центрима за социјални рад на спровођењу интегрисаних услуга у циљу запошљавања радно способних корисника новчане социјалне помоћи, жртава породичног насиља и младих до 30 година старости који су имали или имају статус детета без родитељског старања”, изјавио је министар Ђорђевић.

 

У Споразуму се посебно истиче потреба унапређења сарадње са послодавцима ради повећавања могућности за запошљавање незапослених лица и сарадња са локалним самоуправама на изради локалних акционих планова запошљавања. Имајући у виду да је један од стратешких приоритета политике запошљавања – подстицање запошљавања у мање развијеним регионима и развој регионалне и локалне политике запошљавања, Споразум је потписан на регионалном састанку које је Министарство организовало у сарадњи са Националном службом за запошљавање и Сталном конференцијом градова и општина, са циљем даљег унапређења сарадње са јединицама локалних самоуправа у  креирању и спровођењу мера активне политике запошљавања у складу са потребама локалног тржишта рада.