Посао добија 455 неговатељица и 127 здравствених радника у установама социјалне заштите за смештај корисника

Посао добија 455 неговатељица и 127 здравствених радника  у установама социјалне заштите за смештај корисника

Посао добија 455 неговатељица и 127 здравствених радника у установама социјалне заштите за смештај корисника

Читај ми

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Влада Републике Србије дала је 28.05.2020. године сагласност за пријем у стални радни однос 455 неговатељица и 127 здравствених радника у установама социјалне заштите, који су током трајања ванредног стања били радно ангажовани. Лица која се примају у радни однос су током трајања ванредног стања далa велики допринос у нези и лечењу корисника на смештају, показавши висок ниво пожртвованости и посвећености у раду са корисницима у тешкој епидемиолошкој ситуацији изазваној заразном болести COVID-19 и сталном потребом за улагањем напора за осигурањем безбедности корисника и запослених.

 

Наставак њиховог радног ангажовања у установама социјалне заштите неопходан је и након укидања ванредног стања, с обзиром на то да се функционисање установа наставља у околностима постојања епидемије вирусом SARS-CoV-2 и уз обавезу поштовања већег броја здравствених препорука у циљу спречавања наступања негативних последица по живот и здравље корисника и запослених у установама социјалне заштите.