Aa

Aa

Почео процес израде Акционог плана за Стратегију деинституционализације

Почео процес израде Акционог плана за Стратегију деинституционализације

Почео процес израде Акционог плана за Стратегију деинституционализације

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу - ГИЗ отпочело је процес израде Акционог плана за Стратегију деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници  за период 2022-2026. година.

 

Скуп је отворила председница Радне групе, државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања др Стана Божовић, која је указала на значај самог процеса деинституционализације и позвала чланове Радне групе да својим активним учешћем допринесу реализацији општих и посебних циљева деинституционализације.

 

За израду Акционог плана, формирана је радна група у чијем су саставу представници државних органа, установа у систему социјалне заштите и организација цивилног сектора које су активно укључене у процес израде наведеног документа јавне политике.