Aa

Aa

Пет кривичних пријава на градилишту

Пет кривичних пријава на градилишту

Читај ми

Инспекција рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања написала је пет кривичних пријава са комплетном документацијом, једну прекршајну пријаву и усмену забрану, након спроведеног надзора поводом смртне повреде на раду лица Н. Т. која се догодила 29.08.2018. године на градилишту у Београду, ул. Кнеза Милоша.

 

Кривичне пријаве биће предате надлежним органима против:

 

1.Србе Драгишића, предузетника и оснивача предузетничке радње „Анкер бау“ због непредузимања мера заштите на раду сходно чл. 169. ЗКП. 

 

2.Жељка Петровића, одговорног извођача радова на предметном градилишту због изостанка примене мера заштите на раду сходно чл. 280. став 2. ЗКП.

 

3.Неџада Спахића, као непосредног руководиоца предузетничке радње „Анкер бау“ због непредузимања мера заштите на раду сходно чл. 169. ЗКП. 

 

4.Дејана Бранковића, директора „Energogroup“ DOO,  због непредузимања мера заштите на раду сходно чл. 169. ЗКП. 

 

5.Мирјане Пејчић именованог лица за безбедност и здравље на раду код послодавца „Energogroup“ DOO, координатора за израду пројекта и координатора за извођење радова испред инвеститора на предметном градилишту „KMR development“ DOO због непредузимања мера заштите на раду сходно чл. 169. ЗКП.

 

Поред кривичне пријаве Инспекција рада припремила је и прекршајну пријаву против

Србе Драгишића, предузетника и оснивача предузетничке радње „Анкер бау“ због    непоступања по чл. 18. став 1. ЗБЗР, чл. 50 став 1. ЗБЗР, и чл 30. ЗОР.

 

Током вршења инспекцијског надзора непосредно по дешавању смртне повреде на раду лица Н. Т., поступајући инспектори рада  изрекли су извођачу радова „Energogroup“ DOO усмену забрану рада у широком машинском ископу и то уз ивице ископа ка улицама Кнеза Милоша и Војводе Миленка до примене мера за обезбеђењем страница ископа.

 

Усмена забрана рада траје и даље из разлога што је извођач радова „Energogroup“ DOO обавестио инспекцију да је применио мере на страни ка улици Кнеза Милоша, али је изостала примена мера за безбедан и здрав рад ка улици Војводе Миленка.