Омогућен електронски пријем захтева за остваривање права на пензију и осталих права из Фонда ПИО

Омогућен електронски пријем захтева за остваривање права на пензију и осталих права из Фонда ПИО

Омогућен електронски пријем захтева за остваривање права на пензију и осталих права из Фонда ПИО

Читај ми

Обавештавамо грађане да је Фонд ПИО, у складу са забраном непосредног пријема странака у службеним просторијама, омогућио електронски пријем захтева за остваривање права на пензију и осталих права из ПИО, доставом захтева на мејл адресу e-salter@pio.rs

 

Сви обрасци захтева налазе на сајту Фонда (www.pio.rs/Obrasci) и, уколико сте у могућности, можете их одшампати, попунити и скениране доставити на меjл адресу Фонда, као и доказе који су потребни за остваривање одређеног права из ПИО, а који су наведени на обрасцу захтева.

 

Уколико нисте у могућности да скенирате захтев и доказе, довољно је да у мејлу наведете следеће податке: име и презиме, адресу пребивалишта или боравишта, ЈМБГ подносиоца захтева (уз захтев за породичну пензију и ЈМБГ умрлог лица), број личне карте, врста захтева, број контакт телефона, мејл адреса, као и начин на који желите да Вам Фонд достави акт (путем мејла скенирано или поштом). Ради покретања поступка по жалби, поред наведених података требало би додати и податак о броју и датуму првостепеног решења против којег се изјављује жалба.

 

Уколико имате стаж осигурања остварен у иностранству, потребно је да наведете назив државе у којој је стаж остварен, као и у ситуацији да већ користите пензију по основу стажа осигурања оствареног у иностранству.

 

Уз захтев за издавање уверења о висини исплаћене пензије/новчане накнаде или потврде о висини обустава из пензије, потребно је навести период за који се тражи издавање уверења/ потврде и сврху издавања уверења/потврде.  

 

Тако примљени захтеви, жалбе или остали захтеви биће евидентирани и заведени са даном када су упућени Фонду и по истима ће се поступати од стране Фонда.

 

Захтев се може послати са било које меjл адресе, не мора да буде лична.

 

Фонд ПИО ће, до даљњег, на овај начин примати захтеве грaђана за: остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања (за старосну пензију, превремену старосну пензију, инвалидску пензију, породичну пензију, захтев за новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, за телесно оштећење и погребне трошкове), захтеве за издавање уверења о подацима регистрованим у матичној евиденцији, захтеве за издавање потврде (уверења) о животу, захтеве за издавање потврде о току поступка за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, захтев за издавање уверења о висини исплаћене пензије/новчане накнаде или потврде о висини обустава из пензије, жалбе и остале захтеве (захтев за утврђивање периода мировања осигурања пољопривредника, захтев за мировање својства осигураника пољопривредника, захтев за доношење решења по члану 142. Закона о ПИО, захтев за подношење пријаве на осигурање и одјаве са осигурања преко Портала ЦРОСО …).

 

Подсећамо грађане да захтеве Фонду могу доставити и поштом.