Одржана друга Јавна расправа о Нацрту закона о правима детета и Заштитнику права детета у Новом Саду

Одржана друга Јавна расправа о  Нацрту закона о правима детета и Заштитнику права детета у Новом Саду

Одржана друга Јавна расправа о Нацрту закона о правима детета и Заштитнику права детета у Новом Саду

Читај ми

Друга Јавнa расправa о Нацрту закона о правима детета и Заштитнику права детета у којој су учествовали представници покрајинских органа, Града Новог Сада, правосудних органа и независних тела, центара за социјални рад, представници цивилног друштва и заинтересовани родитељи, који су готово једногласно подржали доношење једног оваквог закона одржана је у Скупштини града Новог Сада.

 

Јавну расправу отвориле су државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања др Стана Божовић, и помоћница градоначелника Новог Сада Љиљана Коковић,, док је у радном делу Јавне расправе посебни саветник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Драган Вулевић представио Нацрт и још једном истакао битне податке за његово доношење, односно: гарантовање и заштиту права детета у складу са одредбама Конвенције о правима детета и другим међународним уговорима које је потврдила Република Србија, успостављање јединствених критеријума и стандарда за остваривање најбољег интереса детета у свим областима живота и развоја детета и стварање услова за њихову примену, признавање права детета за највиши државни и друштвени интерес и приоритет Републике Србије, успостављање мера за остваривање и заштиту права детета, утврђивање посебних права детета у поступцима у којима деца учествују пред судовима, државним органима и другим организацијама која врше јавна овлашћења, утврђивање основних начела, односно посебних гаранција у поступцима пред судовима, државним органима и другим организацијама која врше јавна овлашћења у којима деца учествују.

 

Коначно, како је навео Драган Вулевић, Нацртом се предлаже образовање независног органа који ће промовисати права детета, унапређивати права детета, координисати рад на унапређењу и поштовању права детета и контролисати остваривање права детета.

 

У дискусији, коју је водила др Стана Божовић, дотакнуто је доста тема и чули су се веома корисни предлози – од заштите деце од насиља, обавезног средњег образовања, положај детета у судском поступку, избора професије Заштитника права детета. Представници Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана унапред су понудили подршку будућем Заштитнику права детета и истакли важност у приступу и промовисању вредности, које су унете у текст Нацрта, на основу којих је битно да се схвати колико треба унапређивати права детета ради прогреса читавог друштва.

 

Потпуно подржавајући такву констатацију, др Стана Божовић је закључила Јавну расправу са позивом да сви, који нису стигли да учествују у њој, своје прилоге и сугестије упуте писаним путем преко Интернет презентације Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у току јуна 2019. године када траје Јавна расправа.