Од 1. Марта 2020. Године важе посебни услови за упис делатности 78.20 и 78.30 у АПР

Од 1. Марта 2020. Године важе посебни услови за упис делатности 78.20 и 78.30 у АПР

Од 1. Марта 2020. Године важе посебни услови за упис делатности 78.20 и 78.30 у АПР

Читај ми

Од 1. марта 2020. године почиње примена Закона о агенцијском запошљавању ("Службени гласник РС", број 86/2019), којим су прописани посебни услови за упис и обављање делатности 78.20 и 78.30.

 

Тек на основу претходно издате дозволе за рад Агенције за привремено запошљавање од стане Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, привредна друштва и предузетници могу и дужни су да АПР-у поднесу пријаву за упис наведених делатности и пословног имена „Агенција за привремено запошљавање“.

 

Неопходно је да сва привредна друштва и предузетници који сада имају регистровану делатност 78.20 или 78.30 до 1. марта 2020. године у Агенцији за привредне регистре изврше промену те делатности или да своје пословање ускладе са Законом о агенцијском запошљавању, јер ће у супротном сносити прекршајну одговорност предвиђену наведеном закону.