Aa

Aa

Обележавање Међународног дана социјалне правде

ЗА МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 6 МИЛИЈАРДИ 850 МИЛИОНА ДИНАРА (186770)

Обележавање Међународног дана социјалне правде

Читај ми

Поводом Међународног дана социјалне правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања истиче да Република Србија улаже значајне напоре у свим друштвеним областима, како би сви грађани имали једнаке могућности и шансе за пристојан и квалитетан живот.

 

Остварење људских права на њиховом највишем нивоу и изградња друштвене заједнице у којој је принцип инклузивности и међусобног поштовања, заједном са борбом против свих облика дискриминације, основни је предуслов остварења социјалне правде у свакој држави.

 

Министарство континуирано ради на обезбеђивању социјалне сигурности, пружању подршке рањивим групама за укључивање у друштвене токове и смањивању сиромаштва. У 2023. години Министарство је издвојило за социјалну заштиту више од 43,6 милијарди динара, које су усмерене на новчану социјалну помоћ, помоћ и негу другог лица, хранитељство, као и за рад и подршку установа у којима су смештене најосетљивије групе грађана којима је потребна посебна нега и помоћ. За дечију социјалну заштиту је у 2023. години издвојено 87 милијарди динара, што је повећање од 7 милијарди динара у односу на 2022. годину. 

 

За унапређење положаја и бригу особа са инвалидитетом, у 2023 години Министарство је укупно издвојило милијарду и 93 милиона динара. Од тог износа, 625 милиона динара је намењено за подршку у раду предузећима која запошљавају особе са инвалидитетом. У Србији данас постоји 61 привредно друштво, која запошљавају 1.074 особа са инвалидитетом, од тога 45,27% су жене. 

 

У новембру 2022. године почела је и примена Закона о социјалном предузетништву који ће значајно унапредити положај теже запошљивих незапослених лица, као што су старији од 50 година, жртве породичног насиља, Роми, жене са села, млади до 30 година итд. 

 

Такође, заједно са Националном службом за запошљавање, Министарство спроводи мере активне политике запошљавања у које ће у 2023. години бити укључено 21.205 незапослених лица (од којих је 2.285 особа са инвалидитетом), а за чије је спровођење издвојено 6 милијарди и 850 милиона динара.

 

Генерална скупштина Уједињених нација је 2007. године прогласила 20. фебруар за Међународни дан социјалне правде. Овај датум се обележава са циљем да подстакне напоре међународне заједнице да искорени сиромаштво, промовише пуну запосленост и достојанствен рад, родну равноправност и приступ социјалном благостању и правди за све. Овогодишње обележавања Светског дана социјалне правде спроводи се под слоганом „Превазилажење баријера и унапређење могућности за социјалну правду“.