Aa

Aa

Нови Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине

Нови Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине

Нови Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине

Читај ми

Управа за безбедност и здравље на раду при Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, припремила је нови Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине. Правилник је припремљен оквиру пројекта „Унапређење безбедности и здравља на раду у Републици Србији“, а

у сарадњи са Међународном организацијом рада.

 

Правилником се прописују  поступак и рокови превентивних и периодичних прегледа и провере опреме за рад, као и превентивних и периодичних испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености.

 

Послодавци и правна лица којима су издате лиценце по основу Закона о безбедности и здрављу на раду, дужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог правилника у року од две године од дана ступања на снагу овог правилника.

 

Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ступа на снагу 4. марта 2023. године.