Неодложно и хитно доставити доказе о системском злостављању деце са сметњама у развоју

Неодложно и хитно доставити доказе о системском злостављању деце са сметњама у развоју

Неодложно и хитно доставити доказе о системском злостављању деце са сметњама у развоју

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања позвало је данас групу невладиних организација, које су изнеле тврдње о системском злостављању деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у установама социјалне заштите, да неодложно и хитно доставе јасне доказе о тим наводима.

 

Изношење паушалних тврдњи о овако озбиљном кршењу закона и стандарда, без тога да су невладине организације доставиле надлежним органима јасне доказе, крајње је неодговорно и неозбиљно, са јасним циљем урушавања система социјалне заштите и узнемирења јавности.

 

Министарство указује да су сви облици насиља и злостављања строго забрањени и да је неопходно да сви који имају сазнања о томе пријаве такве случајеве и доказе Инспекцији социјалне заштите овог министарства или надлежном покрајинском секретаријату.

 

У оквиру својих надлежности, Министарство редовно спроводи инспекцијске надзоре у којима утврђује и контролише услове живота и заштиту корисника у установама социјалне заштите за смештај, као и примену стандарда од стране запослених који се односе на комплетну заштиту корисника.

 

Током 2020. и 2021. године спроведена су 163 инспекцијска надзора и утврђено je да  установе за смештај у одређеним случајевима нису испуњавале структуралне стандарде у погледу броја и структуре запослених и простора и опреме. У наведеном периоду није утврђена појава насиља над корисницама и њиховог злостављања.

 

Министарство указује да је, поред осталог, Заштитник грађана од почетка 2021. године у својству Националног механизма за превенцију тортуре обишао шест установа социјалне заштите и није имао озбиљне примедбе на њихов рад и заштиту права корисника на смештају.

 

У марту ове године, делегација Комитета против тортуре, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања Савета Европе је обишла две установе социјалне заштите и у прелиминарном извештају није навела примедбе на поштовање људских права корисника у периоду епидемије.

 

Министарство наглашава да се у установама социјалне заштите примењују стандарди који су прописани Законом о социјалној заштити и Правилником о ближим условима и стандардима за пружањe услуга социјалне заштите.

 

У оквиру нормативних активности, Министарство тежи ка унапређењу система социјалне заштите и услуга. 

 

У процедури је Нацрт закона о заштити права корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити, који треба да унапреди положај корисника услуга привременог смештаја, без дискриминације, под равноправним условима, уз активно, ефективно и информисано учешће свих лица која учествују у доношењу одлука које утичу на живот и права корисника, у складу са приступом заснованим на људским правима. 

 

Између осталог, Законом се дефинишу забрањена понашања у систему социјалне заштите, што је до сада било дефинисано подзаконским актима.

 

Поред осталог, у току је и процес доношења Стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2021-2026.године, чији циљ је остваривање права на живот у заједници корисника социјалне заштите кроз процесе деинституционализације и социјалне инклузије.