Немачко – српска развојна сарадња у области социјалне инклузије

Немачко – српска развојна сарадња у области социјалне инклузије

Немачко – српска развојна сарадња у области социјалне инклузије

Читај ми

Радни састанак са представницима Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), на којем су представљени предлози обе стране за наставак сарадње, одржан је у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

Представници ГИЗ-а представили су начин на који могу пружити подршку у процесу европских интеграција у Србији када је реч о поглављу 19 и за тренутно стање у овом поглављу, као и за питање миграција, социјалне инклузије и социјалног предузетништва.

 

Истакли су значај три главна правца њихове подршке Србији, а то су: интегрисане услуге на локалном нивоу, борба против дискриминације и спровођење Стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници и Закона о социјалном предузетништву. Такође, поменут је значај родне равноправности и повратника по Споразуму о реадмисији.

 

Државна секретарка Стана Божовић и помоћнице министра у Сектору за рад и запошљавање проф. др Сандра Грујичић, у Сектору за социјалну заштиту  Биљана Зекавица и у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције Јасмина Пекмезовић, представиле су планове Министарства за наредни период који би били компатибилни са захтевима ГИЗ.

 

Све досадашње активности у оквиру наведеног пројекта, као и оне које су у плану, део  су приступних преговора у оквиру поглавља 19 – Социјална политика и запошљавање, што је изузетно важно, имајући у виду да Србија у процесу отварање кластера 3 у наредном периоду. Такође,  већина подржаних активности из пројекта су у функцији спровођења поглавља 23 – Основна права, као и Агенде 2030 и њеног основног принципа ''да нико не буде изостављен''.

 

У том смислу, на састанку је предложена даља сарадња и подршка ГИЗ-а у изради недостајућих нормативних аката, у имплементацији Стратегије деинституционализације и акционог плана за њено спровођење, изради Нацрта стратегије социјалне заштите и пратећег акционог плана, подршци и даљем јачању родне равноправности у Србији, подршци повратницима на основу Споразума о реадмисији, имплементацији Закона о социјалном предузетништву и Стратегије о економским миграцијама.