Наставља се програм „Моја прва плата“

Наставља се програм „Моја прва плата“

Наставља се програм „Моја прва плата“

Читај ми

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о изменама и допунама Уредбе о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“, према којој ће тај програм бити настављен.

 

Уредбом се наставља успешна реализација Програма подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ и у 2021. години, као вид додатне подршке процесу интеграције незапослених младих на тржиште рада. 

 

У програм ће бити укључено 10.000 младих са средњим и високим образовањем до навршених 30 година живота, без радног искуства, а који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање. 

 

Уредбом је утврђен увећан износ средстава за кориснике новог циклуса Програма, тако да ће се корисницима са средњим образовањем обезбедити месечна новчана накнада у износу од 22.000 динара, а корисницима са високим образовањем  у износу од 26.000 динара.

 

Уредба је усвојена на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

Програмом „Моја прва плата“ је у 2020. години било обухваћено 8.224 лица.