Aa

Aa

Налог за унапређивање степена заштите помоћи и подршке „деци улице“ поново упућен свим центрима за социјални рад

Налог за унапређивање степена заштите помоћи и подршке „деци улице“ поново упућен свим центрима за социјални рад

Налог за унапређивање степена заштите помоћи и подршке „деци улице“ поново упућен свим центрима за социјални рад

Читај ми

У циљу ефикаснијег откривања насиља над децом и ради обезбеђивања њихове још боље заштите, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић подсетио је све центре за социјални рад у Републици Србији на налог који је упућен у мају претходне године и наложио да у року од 15 дана од добијања налога организују састанак са Полицијском управом за град или полицијском станицом у локалној самоуправи на територији своје надлежности и комуналном полицијом, ради унапређења сарадње.

 

Након организовања заједничких, континуираних и периодичних акција и обиласка уобичајених места на којима се деца злостављају и злоупотребљавају, директори центара за социјални рад дужни су да у року од 30 дана од добијања налога,  ресорном министарству доставе извештај о извршењу.

Kомплетан налог налази се у наставку саопштења.