На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 2020. проглашена Годином солидарности и сарадње

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 2020. проглашена Годином солидарности и сарадње

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 2020. проглашена Годином солидарности и сарадње

Читај ми

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије прогласила је 2020. Годином солидарности и сарадње.

 

Сарадња и солидарност су од кључног значаја у остваривању ефикасне међусобне подршке и сарадње између различитих друштвених група, грађана различите старосне доби, социјално-економских карактеристика, различитих ресора, јавног и приватног сектора, као и развоју друштва, привредном и јавном животу.

 

Значај ове иницијативе се огледа у утицају на подизању свести о важности континуираног ангажовања на унапређењу солидарности и сарадње као облика потпоре међу свим друштвеним субјектима. 

 

„Коришћењем потенцијала који исходује успостављањем адекватне солидарности и сарадње даје се значајан допринос у развоју друштва, привредном и јавном животу“, објаснио је Ђорђевић. 

 

Током ванредног стања које је проглашено Одлуком Владе због епидемиолошке ситуације настале услед заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 солидарност и сарадња су биле од кључног значаја, као и по укидању ванредног стања.

 

Управо из ових разлога, како каже министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зоран Ђорђевић, поносан је и веома срећан јер је Влада Републике Србије спознала значај ове иницијативе. 

 

„Без адекватне и организоване солидарности и сарадње на свим нивоима у друштву не би било могуће спречити, односно отклонити тешке последице које су могле да наступе по живот и здравље становништва, нарочито осетљивих група“, истакао је Ђорђевић.

 

Овом одлуком врши се подстицање и укључивање свих релевантних чинилаца да на свим нивоима јачају социјалну кохезију и солидарности и сарадње у циљу стварања бољих могућности за све, осмишљавања иновативних решења за подизање квалитета живота становништва.  

 

„Покретање ове иницијативе огледа се и у унапређењу сарадње између државних органа, стручних, хуманитарних и струковних организација и удружења ради побољшања живота у свим сгментима, као и предлагању унапређивања и усмеравања међународне сарадње“, објаснио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.