На јесен пет закона пред Скупштином и почетак израде Закона о запошљавању странаца

На јесен пет закона пред Скупштином и почетак израде Закона о запошљавању странаца

На јесен пет закона пред Скупштином и почетак израде Закона о запошљавању странаца

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у претходном периоду израдило је пет важних закона чије се усвајање очекује на јесењем скупштинском заседању и чиме ће се обезбедити бољи стандард грађана Србије, једнака права и квалитетнији услови живота. 

 

Скупштини Републике Србије биће представљен Закон о социјалној карти, на који се чекало 30 година. Сврха увођења система социјална карта јесте да сви подаци грађана буду на једном месту чиме ће се обезбедити правичнија расподела као и транспарентније и ефикасније остварење свих права која им по закон припадају.

 

Такође, Република Србија активно се залаже за бољу заштиту деце од било ког облика насиља и злостављања, као и за остварење свих њихових права, те је у складу са тим ресорно Министарство израдило и Закон о заштити права детета и заштитнику детета. 

 

Како је министар Ђорђевић увек наглашавао, Влада Србије, вођена политиком председника Србије Александра Вучића, тежи да створи друштво у ком неће постојати дискриминација по било ком основу. Измена и допуна Закона о спречавању дискриминације, значајно ће унапредити ову област, а допринеће и особама са инвалидитетом, припадницима ромске и других националних мањина и верских заједница бољу интеграцију у друштво, као и остварење једнаких права. 

 

Закон о родној равноправности је још један закон на који се чекало дуги низ година и уско је повезан са Законом о спречавању дискриминације, а његовим усвајањем обезбедиће се једнака права мушкараца и жена.

 

Претходна година проглашена је Годином безбедности и здравља на раду у циљу обезбеђивања већих права радника и њихове боље заштите, а Министарство је израдило и Закон о безбедности и здрављу на раду, који ће значајно унапредити ову област, омогућити већу заштиту радницима и поштовање њихових права.

 

У условима глобалне пандемије корона вируса, увидели смо да запослени могу једнако добро радити и на даљину, (посебно занимања из области ИТ сектора, финансија и менаџмента), те је све више послодаваца који то  омогућавају својим запосленима, да раде независно од тога где се налазе, односно где им је радни простор и процена је да ће тај тренд убрзано расти, те се процењује  и да ће до 2035. године у свету бити око милијарду људи који могу да раде онлајн на даљину.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће након формирања нове Владе Србије иницирати измену Закона о странцима (који је у надлежности МУП-а) и приступити измени Закона о запошљавању странаца. Република Србија усвајањем овог закона би била међу првим иноваторима у овом сектору и могла би да постане једна од најомиљенијих дестинација за све људе који раде у Европи на даљину онлајн. 

 

Предлог је да Република Србија издаје боравишне визе страним држављанима, односно визе за запослене који раде на даљину путем интернета. То би омогућило да свој посао обављају из Републике Србије, а боравећи у Републици Србији до годину дана.