Aa

Aa

МИНИСТАРСТВО ЗАПОЧЕЛО РАД НА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ НА ПРИВРЕМЕНИМ ИЛИ ПОКРЕТНИМ ГРАДИЛИШТИМА

МИНИСТАРСТВО ЗАПОЧЕЛО РАД НА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ НА ПРИВРЕМЕНИМ ИЛИ ПОКРЕТНИМ ГРАДИЛИШТИМА

МИНИСТАРСТВО ЗАПОЧЕЛО РАД НА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ НА ПРИВРЕМЕНИМ ИЛИ ПОКРЕТНИМ ГРАДИЛИШТИМА

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питањa започело је рад на припреми Предлога уредбе о изменама и допунама Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима. Према евиденцији коју води Министарство, највећи број смртних и тешких повреда на раду догоди се у делатности грађевинарства и он чини 50% од укупног броја повреда на раду у Републици Србији. Најчешћи узроци повређивања у грађевинарству су небезбедан рад на висини и на непрописно монтираним скелама, некоришћење прописане личне заштитне опреме на раду првенствено рад без заштитног шлема и заштитног опасача, рад у непрописно обезбеђеним ископима, непримењивање основних начела организације извођења радова.

 

Председник Радне групе, Дуња Цицмил, в.д. директора Управе за безбедност и здравље на раду, као најважнији разлог за приступање измена и допуна Уредбе навела је потребу да се преиспитају усвојена решења која утичу на стварање безбедних и здравих услова за рад у делатности грађевинарства. Указала је на важност примене мера безбедности и здравља на раду и апеловала на послодавце и запослене да свако у свом делу посла учини све што је потребно да се доследно примењују мере безбедности и здравља на раду и побољшају услови рада у грађевинарству. Приоритетне активности Министарства  су да кроз социјални дијалог унапреди законодавство и ефикасним деловањем инспектора рада смањи рад на црно, што ће довести до смањења повреда на раду и професионалних болести

 

Први састанак Радне групе у чијем раду поред представника Управе за безбедност и здравље на раду и Инспектората за рад, учествују и представници Министарства привреде, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Привредне коморе Србије, Социјално-економског савета Републике Србије, Факултета заштите на раду у Нишу, Факултета техничких наука Нови Сад, Грађевинског факултета у Београду, Уједињених гранских синдиката ,,НЕЗАВИСНОСТ”, Синдиката радника грађевинарства и ИГМ Србије, Уније послодаваца Србије и Националне алијансе за локални економски развој, одржан је 24. маја 2023. године.