Министарство задржава надлежност над установама социјалне заштите на територији Републике Србије и АП Војводине

Министарство задржава надлежност над установама социјалне заштите на територији Републике Србије и АП Војводине

Министарство задржава надлежност над установама социјалне заштите на територији Републике Србије и АП Војводине

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у циљу законитог, благовременог, ефикасног и јединственог деловања свих установа социјалне заштите на спречавању појаве ширења болести COVID-19 и заштити корисника, и у наредном периоду задржаће надлежност да на основу праћења стања у наведеној области, доноси одлуке о предузимању мера од стране свих установа социјалне заштите које се налазе на територији Републике Србије и АП Војводине.

 

Наиме, као и у претходном периоду, све установе социјалне заштите на територији Републике Србије и АП Војводине обавезне су да достављају податке у вези епидемиолошке ситуације у установама искључиво Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које ће као и раније, са истим упознати јавност, Владу Републике Србије и Кризни штаб, а на основу којих ће се континуирано планирати и предузимати одређене епидемиолошке мере у установама социјалне заштите на целој територији Републике Србије.

 

Напомињемо, ресорно министарство ће у складу са својим надлежностима, наставити и у наредном периоду да актима налаже и даје инструкције и обавештења свим установама социјалне заштите на територији целе Републике Србије, у циљу законитог, ефикасног, благовременог и јединственог деловања свих установа на спречавању ширења болести COVID-19 и заштити корисника.