Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - 100 дана рада

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - 100 дана рада

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - 100 дана рада

Читај ми

Предлог закона о социјалној карти у скупштинској процедури – реализован најважнији циљ у првих 100 дана рада

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поносно је на чињеницу да је за првих 100 дана рада Влада Србије усвојила Предлог закона о социјалној карти, чији је циљ унапређење контроле социјалних давања. 

 

На доношење овог закона, који је један од приоритета Владе Србије и Министарства и који треба да резултира бољом и поштенијом расподелом новца опредељеног за социјална давања, чекало се више деценија.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања из тих разлога позива народне посланике да у скупштинској расправи подрже предложени закон.

 

Епидемија Ковид 19 је у претходних готово годину дана утицала на читав свет, па тако и на Србију, а одавно је превазишла здравствену сферу и укључила и социјалну и економску компоненту. 

 

Приоритетни циљ Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања зато је била одбрана установа социјалне заштите и домова за смештај старих и одраслих од уласка вируса корона и његовог ширења међу корисницима.

 

Све установе су биле снабдевене брзим антигенским тестовима, помоћу којих су откривани и асимптоматски случајеви, што је у највећој мери допринело спречавању ширења вируса, а на иницијативу министарке проф. др Дарије Кисић Тепавчевић запослени у тим установама добили су по 10.000 динара једнократне помоћи.

 

На иницијативу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, за 20 геронтолошких центара обезбеђена је техничка опрема у виду смарт телевизора и таблет уређаја, како би се корисницима олакшала комуникација са својим породицама, која је била ограничена због епидемије Ковид 19.

 

Како је у међувремену дошло до смањења броја заражених у Србији, дата је и препорука геронтолошким центрима да се корисницима омогуће посете, уз поштовање свих епидемиолошких и превентивних мера.

 

Закључком Владе Србије у децембру је свим корисницима пензија исплаћено по 5.000 динара.

 

Министарство је, заједно са Владом Србије, у првих 100 дана рада било фокусирано и на спровођење мера за опоравак привреде. 

 

У првих 100 дана рада, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања формирало је Радну групу за измене и допуне Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, са циљем да се обухват реформе сезонског запошљавања прошири и на сектор грађевине, туризма, угоститељства и помоћи у кући.

 

Очекује се да ускоро буде усвојена и Стратегија запошљавања за период 2021 – 2026. године, чији је главни циљ омогућавање континуираног раста запослености.

 

Велики помаци су направљени када је у питању запошљавање младих лица, а за то је пре свега заслужан програм „Моја прва плата“, који је спровела Национална служба за запошљавање. Захваљујући том програму више од 8.500 лица је запослено по први пут на одређеним пословима.

 

Како би се олакшало  послодавцима и радницима у ситуацији изазваној пандемијом Ковид 19, Управа за безбедност и здрављe на раду објавила је Водич за безбедан и здрав рад од куће.

 

Министарство је радило и на доношењу неколико стратешких докумената – започета је јавна расправа о Акционом плану за спровођење Стратегије о економским миграцијама 2021-2027, а завршена о Акционом плану за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период 2021-2022. 

 

Један од најважнијих задатака у наредном периоду биће доношење Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породичним и партнерским односима 2020-2025, а крајем децембра је формирана Радна група која ће на томе радити.