Министарство наставља са активностима против трговине људима

Читај ми

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић говорио је на конференцији поводом почетка пројекта „ОД ОПАСНОСТИ ДО СИГУРНОСТИ: Унапређивање заштите жртава трговине људима у Србији“.

 

Министар је изјавио да су програми опоравка жртава и њихове реинтеграције у заједницу, као и повратак и поновна изградња достојанственог и квалитетног живота начин да се спасу људски животи и пружи шанса за нови почетак.

 

Ђорђевић је истакао да су усвајање Закона о социјалној заштити, доношење Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите као и оснивање Центра за заштиту  жртава трговине људима базиране на међународним стандардима са жељом да подрпшка жртава буде што квалитетнија и омогући пружање услуга у складу са њиховим потребама, правом и домаћим прописима и савременом праксом социјалног рада.

 

„Благовремено откривање ризика и препознавање жртава трговине људима, односно превентивно деловање, такође су неке од области у којима је Република Србија начинила значајан помак усвојивши националне индикаторе за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима, који се примењују у системима социјалне заштите, образовања и у полицији“, рекао је Ђорђевић и истакао да томе доприноси и сарадња између државних органа и организација цивилног сектора и агенција Уједињених нација, којим је ојачан системски одговор Републике Србије значајан за унапређивање подршке жртвама.

 

Влада Републике Србије је на седници 4. августа 2017. године усвојила нову Стратегију превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом, и заштите жртава за период од 2017. до 2022. године, заједно са пратећим Акционим планом за имплементацију те Стратегије током 2017. и 2018. године којом је одређено 16 циљних области у којима је неопходна даља акција против трговине људима и постављен низ конкретних циљева.

 

„Стратегијом се унапређује систем превенције, помоћи и заштите жртава и сузбијања трговине људима, посебно жена и деце, до чега ће се доћи функционалним повезивањем и институционалном изградњом капацитета свих партнера. Такође, уведени су програми обуке запослених у надлежним институцијама, предвиђени пројекти везани за образовање и подизање нивоа свести младих у циљу препознавања сложености проблема и идентификације и заштите жртава трговине људима“, појаснио је Ђорђевић и додао да је Стратегија израђен у складу са актуелним политикама које Европска унија води на плану искорењивања трговине људима и миграција.

 

За реализацију активности из нове Стратегије за период од 2017. до 2019. године обезбеђена су средства у државном буџету у укупном износу од 89.656 евра у динарској противврдности.

 

Када је у питању мигрантска криза, министар је рекао да је опредељењем председника Александра Вучића и Владе Републике Србије, да границе Србије не буду затворене и ограђене бодљикавом жицом чиме би се спречио прилив избеглица у нашој земљи мигрантима је обезбеђена асистенција и помоћ на највишем нивоу и постала тиме пример свим државама у Европи.

 

„Једини услов који смо поставили био је регистрација миграната на путу ка развијенијим европским земљама“ истакао је Ђорђевић и нагласио да се Србија не може сматрати одговорном уколико су кријумчарени мигранти који су одбили асистенцију наше државе завршили као жртве трговине људима у западноевропским државама.

 

Министар Ђорђевић рекао је да је јачање ресурса Центра за заштиту жртава трговине људима кроз обезбеђивање одговарајућег простора, успостављање друге организационе јединице Центра, односно Прихватилишта за жртве трговине људима, као и активности на развоју компетенција свих стручњака у социјалној заштити и цивилном сектору – окосница рада овог министарства у наредном периоду.

 

На конференцији говорили су и министар унутрашњих послова Небојша Стефановић и амбасадор САД-а у Србији Кајл Скат.