Министарство континуирано ради на већем запошљавању незапослених грађана Србије

Министарство континуирано ради на већем запошљавању незапослених грађана Србије

Министарство континуирано ради на већем запошљавању незапослених грађана Србије

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Националном службом за запошљавање, континуирано спроводи нове мере активне политике запошљавања, преквалификације и доквалификације грађана у циљу већег запошљавања незапослених особа.

 

Преме евиденцији Националне службе највише места за запошљавање има:

 

Нижег нивоа образовања - у I степену стручне спреме: чистач просторија, манипулант у производњи каблова и проводника, комунални хигијеничар, гумарски манипулант...У II степену стручне спреме: шивач текстила, помоћни грађевински радник, помоћник оператера производње и одржавања рачунарске опреме, састављач електрожичаних снопова, пакер, возач виљушкара, помоћни кувар...

 

Средњег нивоа образовања - у III степену стручне спреме: продавац, шивач конфекције, бравар, магационер, електрозаваривач, возач друмског возила...У IV степену стручне спреме: грађевински техничар, машински техничар - контролор квалитета, машински техничар - конструктор, економски техничар, универзални заваривач, продавац, административни техничар, медицинска сестра, возач теретног моторног возила, електротехничар енергетике...У V степену стручне спреме: ливац челичног лива.

 

Вишег и високог нивоа образовања - у VI-1 степену стручне спреме: комерцијалиста, менаџер, васпитач предшколске деце, машински инжењер,   економиста за финансије, рачуноводство и банкарство, инжењер грађевинарства...У VI-2 степену стручне спреме: струковни васпитач, економиста,струковни економиста, васпитач, социјални радник...У VII-1 степену стручне спреме: дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани економиста, дипломирани машински инжењер/ мастер инжењер машинства, дипломирани правник/ мастер правник, дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије, дипломирани машински инжењер - конструктор,  дипломирани инжењер грађевинарства/ мастер инжењер грађевинарства, дипломирани правник, доктор медицине...У VII-2 степену стручне спреме: специјалиста гинекологије и акушерства, специјалиста интерне медицине, магистар економских наука, организатор трговинског пословања - специјалиста маркетинга, специјалиста опште хирургије...У VIII степену стручне спреме: универзитетски професор права, научни истраживач социјалне политике, доктор економских наука... 

 

У 2020. години спроводе се и обукe за тржиште рада за незапослена лица особе са инвалидитетом као и преквалификације.

 

„Желимо да свим нашим грађанима обезбедимо адекватне послове од којих ће моћи да живе и граде своје породице у нашој земљи. Имамо велики број паметних, стручних, образованих и вредних људи који ће својим радом пружити нашој земљи просперитет у сваком смилу. С тим у вези континуирано спроводимо и различите врсте преквалификација и доквалификација“, рекао је министар Зоран Ђорђевић.

 

Према његовим речима, од 27.2. до 15.5.2020, тачније за време епидемије корона вируса, за накнаду у случају незапослености пријавило се 14.500 грађана, а према  најновијим подацима РЗС од 15.5.2020. регистрован бр. запослених био је 2.196.372, што је за 6.988 више него 27.2.2020.

 

Како се наводи у подацима Националне службе за запошљавање, најбрже долазе до посла  високообразовани профили из следећих области:

 

- дипломирани инжењер информационих технологија, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства,   дипломирани инжењер електронике,  дипломирани инжењер грађевине са одговарајућим лиценцама,  професор: математике, физике, информатике и рачунарства, наставник/професор страних језика лекар с одговарајућим специјализацијама (анестезиолог, кардиолог, офталмолог, гинеколог...), дипломирани фармацеут, биохемичар, стручњак за финансије – рачуновођa. 

 

Када су у питању профили средњег нивоа образовања, брже долазе до посла следећи профили: оператер на ЦНЦ машинама, заваривач, књиговођа, рачуновођа, неговатељ, медицинска сестре (специјалиста инструментирања), кувар, електротехничар: електронике, рачунара, рачунарских мрежа и телекомуникација, техничар за компјутерско управљање,  радник на обезбеђењу – техничари обезбеђења,  тесар, зидар, армирач.

 

О поступку запошљавања заинтересовани грађани Републике Србије могу да се информишу преко Националне службе за запошљавање.