Министарка Кисић Тепавчевић заједно са представницима МДРИ обишла Дом за децу ометену у развоју „Колевка“

Министарка Кисић Тепавчевић заједно са представницима МДРИ обишла Дом за децу ометену у развоју „Колевка“

Министарка Кисић Тепавчевић заједно са представницима МДРИ обишла Дом за децу ометену у развоју „Колевка“

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обавештено је од стране Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом (МДРИ) о анонимној пријави са фотографијама у којој се указује на неадекватну бригу о корисницима Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици. Одмах по добијању пријаве, надлежна Покрајинска инспекција социјалне заштите, која је пре десет дана била у надзору у установи, када нису утврђене неправилности и незаконитости, извршила је ванредни инспекцијски надзор.  

 

Инспекција је установила да лице са слике актуелно није корисник на смештају у установи. На фотографији у анонимној пријави је бивши корисник који је након једномесечног лечења у Тиршовој и више претходних хоспитализација, због урођених вишеструких болести, преминуо у марту ове године. У претходном периоду корисник је био редовно праћен од стране дечијег кардиолога, дечијег психијатра и других специјалиста медицине.

 

Током надзора, инспекција је утврдила да ниједан корисник нема било какву врсту повреда, како се наводило у анонимној пријави. Инспектори социјалне заштите поводом упућене представке нису утврдили ни једну неправилност из надлежности инспекције социјалне заштите. Инспекција социјалне заштите упутиће допис здравственој инспекцији ради поступања из њихове надлежности.

 

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић лично је посетила Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици.

 

Након разговора са запосленима и обиласка установе, оцењено је да је потребно да се интензивира сарадња са центрима за социјални рад ради убрзавања измештања у хранитељске породице 11-оро деце до 3 године старости, а које се налазе на смештају у установи. 

 

Нови објекат је у фази радова, и њиме ће се створити капацитет за смештај који ће растеретити смештајни капацитет постојећег објекта и донеће нове садржаје за различите активности корисника – фискултурна сала, базен и сл. Базен и фискултурна сала су грађени по савременим стандардима и у потпуности прилагођени потребама корисника. Фискултурна сала је пројектована за више садржаја и различитих активности корисника, које ће поспешити очување њихових физичких потенцијала. Базен, коме се корисници смештаја посебно радују, биће доступан и теже покретним корисницима кроз посебне механизме, тзв. „корпе“, које ће им омогућити безбедан приступ и коришћење базена. 

 

Потребно је ојачати и кадровске капацитете, како би се у што већој мери обезбедио индивидуални рад са корисницима.  

 

Са представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у посети установи били су и представници Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом. 

 

Министарство напомиње да у оквиру својих редовних активности инспекције социјалне заштите врше редовне инспекцијске надзоре и истовремено истиче важност свих врста пријава и указивања на потенцијалне неправилности.  

 

У том смислу, Министарство захваљује Иницијативи за права особа са менталним инвалидитетом на прослеђеној анонимној пријави и позива све који имају било каква слична сазнања да  о томе обавесте Министарство, како би се сви наводи одмах испитали и предузеле адекватне мере.