Aa

Aa

Министар Вулин у просторијама СОС мобинг линије

Министар Вулин у просторијама СОС мобинг линије

Читај ми

БЕОГРАД - Министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Александар Вулин који је данас посетио Агенцију, рекао је да је став министарства да у свим својим деловима и сегментима буде на услузи кориснику, било да је реч о ПИО фонд-у, Националној агенцији за запошљавање, или Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова.

"Ми треба да будемо на улузи нашим корисницима, а ова телефонска линија је управо начин да се приближимо људима. Они могу да нас питају, било шта из области радних односа, да им се понешто појасни, и свакако да им се помогне", нагласио је Вулин.

Према његовим речима, Агенција за мирно решавање радних спорова

протеклих година није била довољно препозната, иако има веома важну улогу.

Вулин међутим очекује да ће се ускоро изменама Закона о мирном решавању радних спорова другачије поставити њена улога и учинити је још важнијом.

"Али и док се то не деси, и када се то деси, ми увек морамо да будемо на раполагању сваком човеку, а ова телефонска линија је управо за то - да сазнамо нешто више о феномену мобинга, да оставимо могућност да бранимо запосленог и да сазнамо када се евентулано нешто лоше дешава", истакао је министар и позвао грађене да што чешће користе бесплатну телефонску линију СОС Мобинг.

Према његовим речима, Агенција за мирно решавање радних спорова се показала веома ефикасном, као организација која је у стању да помогне и послодавцу и раднику, посредовањем када наступе проблеми у предузећу.

За непуних месец дана функционисања бесплатне телефонске услуге СОС мобинг било је укупно 308 позива грађана, од којих је њих 30 искористило могућност за разговор и саветовање са правницима Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, рекао је данас директор те Агенције Миле Радивојевић.

Према његовим речима, грађани са фиксног телефона позивом бесплатаног броја 0800-300-601 и бирањем опција од 1 до 5 добијају ближе информације о томе шта је мобинг, које радње подразумева и који модели заштите постоје у правном систему Републике Србије.

Поред тога, како је навео, предвиђена је и могућност и да се бесплатно разговара са правницима Агенције и до сада је било 30 таквих позива.

"Ова услуга је свторила могућност да ми у Агенцији и Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка створимо ширу слику о правом стању између запослених и послодаваца", истакао је Радивојевић.

Он је указао да су злостављање и дискриминација на раду је најчешћи индивидуални радни спор који се решава пред Агенцијом.

"Једна четвртина од укупног броја спорова се односила на тај такозвани мобинг, али с обзиром да је у 70 одсто случајева утврђено непостојање мобинга, већ најчешће повреда неког другог права или чак злоупотреба права ми смо увели ову услугу која успешно фунакционише непуних месец дана", напоменуо је Радивојевић.

Директор Агенције је указао да поступак пред Агенцијом, који је потпуно бесплатан и за послодавца и за запосленог траје максимално 30 дана, за разлику од судских поступака који трају и по неколико година.

"Сви поступци који се покрену пред Агенцијом, када добијемо сагласност обе стране, окончавају се у року од 30 дана", нагласио је Радивојевић.

Иначе, СОС мобинг услуга је грађанима доступна 24 сата, док је разговор са правном службом Агенције, могућ од 07 и 30 до 15 и 30, позивом поменутог броја уз бирање тастера 0.

За покретање поступка пред Агенцијом, односно независним арбитром са листе Агенције, о чему се могу добити детаљне информације преко услуге СОС мобинг, потребна је сагласност послодавца за решавање спора.

Просечно, послодавци дају сагласност за свега 20 одсто предлога у вези мобинга, што је, како наводе у Агенцији, сразмерно добијању сагласности и у другим радним споровима.

Од укупног броја покренутих случајева за мобинг независни арбитри са листе Агенције су утврдили мобинг у 30 одсто случајева и послодавцима дали препоруку за отклањање спорне ситуације.

У 50 одсто случајева се радило о повреди других радних права, а у 20 одсто постоји сумња да је у питању злоупотреба права на заштиту.

Заштита од мобинга се, осим у поступку пред Агенцијом који је регулисан Законом о мирном решавању радних спорова, може затражити по Закону о спречавању злостављања на раду, који регулише заштиту у два нивоа.

Први ниво се односи на интерни поступак обавезног посредовања код послодавца, а други ниво је судска заштита.

Детаљно о свим овим могућностима грађани се могу упознати путем услуге СОС мобинг, као и на сајту Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.