Aa

Aa

Министар Ђорђевић представио пројекат социјалних карата у функцији финансијске контроле Друштву лобиста Србије

Министар Ђорђевић представио пројекат социјалних карата у функцији финансијске контроле Друштву лобиста Србије

Читај ми

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић представио је члановима Клуба Друштва лобиста социјалне карте, а као предуслов за њихово увођење презентовао и мере финансијске контроле и транспарентност рада Министарства.  

 


„Кроз финансијку контролу, која се састоји од финансијског управљања и контроле, интерне ревизије и централне јединице за хармонизацију, можемо уредити Министарство и изменити програм финансијског буџета, а све у циљу коришћена финансијских средстава на законит, економичан, ефективан и ефикасан начин“, навео је министар. 


Ђорђевић је истакао да ће пројекат увођења и израде социјалних карата, а по угледу на Данску, омогућити обједињавање база података министарства са базама других државних органа и институција, а све у циљу израде адекватне аналитичке базе.

 


„Социјална карта представља документовани начин мерења социо-економске моћи појединца, породице, регије и укупног становништва, те се систем социјалних карата не односи на једну конкретну помоћ, већ на целокупан опсег помоћи из домена социјалне и друге врсте заштите који су условљени примањима и имовним стањем“, рекао је министар Ђорђевић приликом представљања једног од најважнијих пројеката Mинистарства.