Министар Ђорђевић на јавној расправи о Нацрту Закона о родној равноправности

Министар Ђорђевић на јавној расправи о Нацрту Закона о родној равноправности

Читај ми

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је на јавној расправи о Нацрту закона о родној равноправности да разлике између мушкараца и жена у Републици Србији не смеју да постоје, већ да послове обављају они који су у томе најбољи и тако допринесу у изградњи боље и савременије државе.

 

Ђорђевић је истакао да ће Србија бити модерна и развијена земља када се у друштву не буде причало о мушкарцу и жени, већ о човеку и додао да верује да ће Србија, када је у питању Закон о родној равноправности бити прави пример осталим државама па и Шведској.

 

„Поносан сам на чињеницу да у Парламенту имамо 36 одсто жена, али не желим да ту станемо. Тако треба да буде у свим сегментима нашег друштва и свим организацијама. Нећу стати док се то не оствари, а ваше данашње присуство даје ми гаранцију да ћемо у томе успети. Србија има доста похвала од Европске уније, нарочито када је у питању заступљеност жена у управном делу. Верујем да ћемо у скорије време представити посланицима Закон о родној равноправности, као и Закон о забрани дискриминације“, рекао је министар.

 

Министар Ђорђевић рекао је да је Министарство преузело одговорност за спровођење антидискриминационих мера и за остваривање пуне родне равноправности, која се огледа кроз активности Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности који је образован 2017. године.

 

„Материја коју би требало да регулише Закон о родној равноправности од изузетне је важности за Републику Србију, имајући у виду јасно декларисано залагање и председника Александра Вучића, али и саме Владе Србије и преузимање бриге у превентиви и сузбијању сваке врсте дискриминације и остваривања равноправности и једнакости, као и заштите људских права. На посвећеност овим циљевима обавезује нас Устав Републике Србије као и различите међународне конвенције из сфере заштите људских права којима смо као држава приступили. Ове обавезе су нарочито истакнуте у оквиру преговарачког поглавља 23 у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији“, рекао је министар.

 

Ђорђевић је нагласио и да је нови нацрт овог закона усклађен са свим Директивама Европске уније које се тичу области родне равноправности што је изричито наглашено у члану 3. овог нацрта и додао да је прописано и доношење подзаконских аката неопходних за његову примену.

 

„Овај документ усаглашен је са стратешким документима Владе, а нарочито са Националном стратегијом за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године. Свакако да ће усвајање овог закона утицати на убрзање израде и другог акционог плана за спровођење поменуте стратегије за период од 2019. до 2020. године. Поред наведеног, Нацрт је у сагласности и са Годишњим Планом рада Владе за 2018. годину, којим је предвиђено доношење закона о родној равноправности у IV кварталу текуће године“, навео је министар.

 

Ђорђевић је захвалио свима који су из независних института, државних органа, академске заједнице, удружења грађана или појединачно, као експерти у овој области, до сада дали свој допринос у изради овог закона.

 

„Наредних дана интензивно ћемо учествовати у дебати поводом овог нацрта и заједно ћемо  уложити напоре на изналажењу компромисних решења како би Закон о родној равноправности након ступања на снагу остварио своју пуну примену на корист свих грађанки и грађана Србије. Будите уверени да ћемо успети у томе, а то потврђује и присутност оволиког броја људи данас у Београду, као и јуче у Новом Саду, а очекујемо и велику присутност у Крагујевцу, Нишу и Новом Пазару“, закључио је Ђорђевић.

 

Нацрт Закона о родној равноправности стављен је на увид јавности 14. јуна 2018. године објављивањем на сајту ресорног Министарства, порталу е-управе и сајту Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.