Aa

Aa

Међусобном сарадњом и подршком градимо Србију без баријера и једнаких могућности за све грађане

Oбележен Дан „Устанка у Херцеговини-Невесињска пушка“

Међусобном сарадњом и подршком градимо Србију без баријера и једнаких могућности за све грађане

Читај ми

Поводом Међународног дана Брајевог писма, који се 4. јанауара обележава широм света, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања указује да у Србији живи више од 12.000 слепих и слабовидих особа за које Брајево писмо представља симбол писмености, образовања и укључивања у друштво. Брајева азбука један је од најзначајних корака у историји у остваривању људских права слепих и слабовидих особа. 

 

У протеклом периоду учињени су значајни помаци у циљу унапређења положаја слепих и слабовидих лица у Р. Србији - постављена је звучна сигнализација на саобраћајним раскрсницама, широм државе опремљене су просторије које користе удружења особа са инвалидитетом, адаптирана је и опремљена највећа библиотека за слепе и слабовиде на Балкану „Др Милан Будимир” у Београду, док се кроз активне мере запошљавања и подстицајне мере пружа подршка запошљавању овој категорији лица.

 

У циљу да слепим и слабовидим особама у Србији пружи свеобухватну подршку и омогући им боље услове за живот и рад, Министарство посебну пажњу посвећује сарадњи и партнерству са Савезом слепих Србије и Савезом слепих Војводине. Током 2022. године, за рад ова два савеза и 45 локалних организација у њиховом саставу, Министарство је  определило око 30 милиона динара, док су за спортско-рекреативне активности које реализују удружења слепих и слабовидих, обезбеђена додатна средства у износу од 5 милиона динара.

 

Подсећамо да је обавеза свих органа државне управе да информације из делокруга свог рада учине доступним особама са инвалидитетом, а један од начина за то јесу и интернет презентације прилагођене слепим и слабовидим особама.

 

Министарство ће и у наредном периоду настојати да обезбеди већа средства за унапређење положаја особа са инвалидитетом, те самим тим и за мере подршке републичком и покрајинском савезу слепих и слобовидих и организацијама у њиховом саставу. Међусобном сарадњом и подршком градимо Србију без баријера и једнаких могућности за све грађане.

 

Брајева азбука је тактилно представљање алфабетских и нумеричких симбола помоћу шест тачака за приказ сваког слова и броја, па чак и музичких, математичких и научних симбола. Названа je по Лују Брају, проналазачу овог писма, рођеном 4. јануара 1809. године у Француској. Брајево писмо је од суштинског значаја за образовање, изражавање и социјалну укљученост слепих и слабовидих лица, што се огледа у Члану 2, Конвенције о правима особа са инвалидитетом.