Међународни дан младих – подршка државе у циљу унапређења положаја младих

Међународни дан младих – подршка државе у циљу унапређења положаја младих

Међународни дан младих – подршка државе у циљу унапређења положаја младих

Читај ми

Поводом Међународног дана младих, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања истиче да је континуирана подршка младима и унапређење њиховог положаја на тржишту рада један од приоритета рада Министарства.

 

У претходном периоду забележен је тренд смањења учешћа младих на евиденцији незапослених, а Министарство ће наставити да пружа подршку младима, кроз мере које имају за циљ јачање мотивације за активно тражење посла и припрему за тржиште рада, као и мере стручног оспособљавања и запошљавања.

 

Унапређење положаја младих на тржишту рада представља један од кључних циљева Стратегије запошљaвања у Републици Србији за период од 2021. до 2026.  године, а у складу са тим стратешким документом предвиђене су и различите мере активне политике запошљавања.

 

У првој половини ове године мерама активне политике запошљавања обухваћено је  око 22.000  младих особа са евиденције Националне службе за запошљавање, од којих је 4.000 користило директну финансијску подршку.

 

Велика подршка државе укључивању младих на тржиште рада огледала се и у реализацији програма „Моја прва плата“, који је спроведен у два циклуса, у 2020. и у 2021. години, а који је у Бриселу добио међународно признање. У току прва два циклуса овог програма било је укључено око 18.000 младих. 

 

Имајући у виду одличне резултате у реализацији овог програма, будући да је након првог циклуса више од 42,2% корисника овог програма запослено и да се очекује да најмање 50% корисника буде запослено после завршетка другог круга.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања истиче да су у току завршне припреме за спровођење трећег круга програма „Моја прва плата“. 

 

У циљу унапређења положаја младих на тржишту рада, Република Србија је почела и рад на увођењу програма Гаранције за младе, који подразумева да млади добију квалитетну понуду за посао, наставак образовања, праксу или учење кроз рад у року од четири месеца од уласка у статус незапослености или напуштања, односно завршетка формалног образовања.

 

Влада Републике Србије основала је Координационо тело за израду и праћење спровођења Плана имплементације Гаранције за младе, а у току је рад на припреми Нацрта плана имплементације овог програма.

 

Изјаву министарке за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарије Кисић поводом Међународног дана младих можете преузети на сајту www.infobiro.tv