Извршени надзори на градилиштима изградње станова за припаднике снага безбедности широм Србије

Извршени надзори на градилиштима изградње станова за припаднике снага безбедности широм Србије

Извршени надзори на градилиштима изградње станова за припаднике снага безбедности широм Србије

Читај ми

Инспектори рада извршили су 31. јула 55 надзора на градилиштима изградње станова за припаднике снага безбедности у Крагујевцу, Краљеву, Нишу, Новом Саду, Сремској Митровици, Београду и Врању, како би утврдили да ли се услед високих температура послодавци придржавају правила и радницима омогућавају сменски рад и честе паузе, посебно онима који раде на отвореном, на сезонским пословима и грађевини.

 

Надзорима су обухваћена 202 лица затечена на раду, од којих су 20 лица на раду "на црно" (од којих су седам држављани Турске - затечени у Врању).

 

За шест држављана Турске који су затечени на градилишту у Крагујевцу нису предате на увид радне дозволе, затечена лица су изјавила да су исте обезбеђене. 

 

У области безбедности и здравља на раду донето је девет решења са налозима за отклањање недостатака и седам решења о забрани рада.

 

У области радних односа донето је пет налога на записнике, а поднето је и 12 захтева за покретање прекршајног поступка, од којих су пет у области безбеднсти и здравља на раду и седам у области радних односа. 

 

У Сремској Митровици је извршено осам надзора, којима је обухваћено 26 радно ангажованих лица, од којих је пет лица радило "на црно". 

 

У области безбедности и здравља на раду је донето једно решење са наложеним мерама за отклањање утврђених недостатака, као и једно решење о забрани рада. Када је реч о захтевима, поднето их је пет, од којих су два у области безбедности и здравља на раду и три у области радних односа.

 

"Наложио сам Инспекцији рада да и у наредном периоду настави са ванредним надзорима са циљем да се брига о здрављу запослених подигне на највећи могући ниво, али и омогући обављење посла у складу са законом", поручио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.