Извршени интегрисани инспекцијски надзори у области радних односа и безбедности и здравља на раду

Извршени интегрисани инспекцијски надзори у области радних односа и безбедности и здравља на раду

Читај ми

Инспектори рада, Одељења инспекције рада Шабац, извршили су интегрисане  инспекцијске надзоре, којима су обухватили област радних односа, област безбедности и здравља на раду на градилишту изградње стамбеног објекта  у Београду, у Улици Облаковска број 9, дана 14, 15. и 19. марта 2019. године поступајући по анонимној пријави чланова колегијума министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића.

 

Инспектор рада је током надзора утврдио и записнички констатовао да запослени на градилишту не користе средства и опрему за личну заштиту на раду,  да ивице објекта поред којих се изводе радови нису обезбеђене постављањем заштитних ограда, да каблови који служе за напајање струјом опреме за рад нису додатно заштићени.

 

Поред тога, овом приликом утврђене су и неправилности у области радних односа.

 

Након инспекцијског надзора инспектори су поднели захтев за покретање прекршајног поступка против послодавца „Градња Беркић“, који је извођач радова, због утврђених неправилности у области радних односа (12 лица на раду „на црно“). Такође, због угрожавања безбедности и здравља запослених инспекција је донела решење о забрани рада при обављању послова зидања зидова поткровља.

 

Забрана рада траје док се не отклоне околности које доводе до угрожавања безбедности и здравља запослених, односно док се не обезбеди коришћење прописаних средстава и опреме за личну заштиту на раду.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања апелује на грађане да сваку сумњу на кршење радничких права, угрожавање безбедности и здравља на раду радника и кршење осталих законом прописаних права и обавеза пријаве Инспекторату за рад путем бесплатног позива на број телефона 0800 300 307.

 

Истичемо, да ћемо наставити да спроводимо редовне и ванредне инспекцијске надзоре, брже, јаче и боље, како бисмо стали на пут небезбедном раду, раду на црно и осталим неправилностима које нису у складу са законом, јер су грађани наш приоритет.