Извршена 32 инспекцијска надзора код послодаваца по пријави трудница и породиља

Извршена 32 инспекцијска надзора код послодаваца по пријави трудница и породиља

Извршена 32 инспекцијска надзора код послодаваца по пријави трудница и породиља

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да су у протекле три недеље, односно од 22. јула, када је отворена бесплатна линија за пријаву неправилности у вези са заштитом материнства, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, извршена 32 појачана инспекцијска надзорa поводом пријема 172 телефонске пријаве.

 

Према увиду у евиденцију Инспектората за рад, од укупног броја пристиглих пријава валидно је 114, а највише се односе на недостављање обрачуна зарада и накнаде зарада, неисплаћивање накнада зарада за време трудничког боловања, у периоду породиљског одсуства и током одсуства са рада ради неге детета, као и на отказ уговора о раду запосленим трудницама.

 

Инспекција рада је на основу пристиглих пријава, које се односе на 16 запослених трудница и 47 запослених на породиљском одсуству, одсуству са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, донела пет захтева за покретање прекршајног поступка због незаконитог отказа уговора о раду, недостављања обрачуна зарада и накнада зарада, као и због неисплаћених накнада зарада. Такође, поднето је девет налога на записнике за достављање обрачуна зарада и накнада зарада, као и за исплату накнада зарада, и три решења о ненадлежности. 

 

Подаци о предузетим мерама против два послодавца (два захтева за покретање прекршајног поступка и налажене три мере) објављени су на списку, који се налази на сајту Министарства, у оквиру категорије „Регистри“, као што је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић обећао јавности приликом отварања поменуте бесплатне телефонске линије.