Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о финансијској подршци породици са децом

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о финансијској подршци породици са децом

Читај ми

У поступку припреме закона којим се уређује финансијска подршка породици са децом, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалне питања спровело је јавну расправу по Програму јавне расправе о Нацрту закона о финансијској подршци породици са децом који је одредила Влада, односно Одбор за привреду и финансије, својим актом 05 Број: 011-13544/2015 од 17. децембра 2015. године.

Нацрт закона о финансијској подршци породици са децом (у даљем тексту: Нацрт закона) сачинила је Радна група коју су поред представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања чинили експерти и представници Министарства финансија, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Републичког завода за социјалну заштиту, Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, Сталне конференције градова и општина, Секретаријата за социјалну заштиту у Београду и Градске управе Нови Сад, Централног регистра, Удружења грађана – „Србија у покрету”, „Родитељ”, „Центар за маме”, Наледа и Уницефа.

Јавна расправа је одржана у периоду од 17. децембра 2015. године до 6. јануара 2016. године за представнике државних органа, јавних служби, привредне субјекте, синдикате, удружења послодаваца, стручну јавност и друге заинтересоване учеснике, а текст Нацрта закона постављен је и на сајт Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и на порталу е-управе, тако да су сви заинтересовани били у прилици да доставе мишљење, примедбе и сугестије непосредно или електронским и писаним путем.

На презентацијама и расправама о Нацрту закона, које су организоване у у малој сали Градске управе Панчево, 22. децембра 2015. године, у сали Скупштине Града Крагујевца, 23. децембра 2015. године, у сали градске Скупштине Града Ниша, 24. децембра 2015. године и у Београду у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 25. децембра 2015. Године, учествовали су представници градских – општинских управа служби дечије заштите, органа јавне власти - здравствених, образовних, социјалних и других, стручне јавности, удружења грађана и други заинтересовани учесници и медији.

Пре почетка званичне јавне расправе Нацрт закона представљен је и на округлом столу одржаном на Сајму књига у Београду, 1.новембра 2015. године, презентацији и у Новом Саду у Великај сала Скупштине Града Новог Сада, 27. новембра 2015. године, и на IV седници Одбора за здравље и социјалну политику Сталне конференције градова и општина одржаној у Београду у сали општине Стари град, 1. децембра 2015. године.

Након завршетка јавне расправе, извршена је анализа свих сугестија и предлога учесника у јавној расправи и сачињен коначан текст Нацрта закона, као и Извештај о спроведеној јавној расправи.

На презентацијама и расправама о Нацрту закона, одржаним у Панчеву, Крагујевцу, Нишу, Београду и Новом Саду, присуствовали су представници градских - општинских управа Панчево, Ковачица, Нови Сад, Врбас, Пећинци, Беочин, Бачка Паланка, Апатин, Суботица, Сомбор, Кањижа, Шид, Ковин, Жабаљ, Прибој, Аранђеловац, Ужице, Параћин, Крагујевац, Чачак, Лапово, Баточина, Косјерић, Нови Пазар, Кнић, Топола, Врњачка Бања, Ћуприја, Јагодина, Краљево, Ниш, Врање, Пирот, Лесковац, Сурдулица, Бела Паланка, Сврљиг, Босилеград, Лебане, Књажевац, Бујановац, Медвеђа, Владичин Хан, Смедерево, Бела Црква, Пожега, Смедеревска Паланка, Велика Плана, Зрењанин и Београд, представници Дома здравља Земун, Нови Београд и Вождовац, представници Удружења ретких болести у Србији, Удружења „Дебра“, Удружења „Јелек“, Удружења родитеља деце са инвалидитетом Нови Сад, Пријатељи деце Србије, Удружења родитеља „Клацкалица“, студенти и родитељи.

На предложени Нацрт закона своје мишљење, предлоге и сугестије у писаном облику дали су: Национална организација за ретке болести Србије, Удружење родитеља „Клацкалица“ – Нови Сад, Удружење „Јелек“, Аутономни женски центар, Мрежа организација за децу Србије - МОДС, Удружење грађана „Родитељ“, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, Тим за реформу јавне управе, Општинска Управа Врбас, грађани-родитељи: Славко Радосављевић, Никола Мавровић, Биљана Тришић, Витомир Никитовић и група мајки са инвалидитетом.

Најзаначајнији предлози и сугестије који су дати у току трајања јавне расправе односе се на право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и накнаду осталих прихода по основу рођења и неге детета, посебно круг лица која право могу остварити, да ли евентуално постоји дискриминација међу категоријама које право остварују у погледу дужине трајања права и максималне висине накнаде, да ли постоји могућност проширивања права на још неке категорије (лица ангажована по основу уговора о делу и ауторских уговора), као и начина обрачуна и исплате накнаде. Посебно се поставило питање могућности остваривања права незапослених мајки-породиља.
Родитељи деце са сметњама у развоју и инвалидитетом и деце са ретким болестима иницирали су потребу установљавања посебног права родитеља-неговатеља.
Када је у питању родитељски додатак расправљало се о висини и начину исплате права за четврто дете по реду рођења.
Расправа о праву на дечији додатак односила се на висину цензуса за остваривање права, висину износа дечијег додатка, број деце за коју се право може остварити, а посебно на редовноо похађање школе као услову за остваривање овог права.
Предлози и сугестије са јавне расправе који су били усмерени на побољшање предложеног текста Нацрта закона и који су у духу концепта на којима се исти заснива, уграђени су у текст Нацрта закона.