Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити - циљ повећање добробити грађана

Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити - циљ повећање добробити грађана

Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити - циљ повећање добробити грађана

Читај ми

Чланови Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити одржали су први састанак, на којем је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић поручила да је циљ Министарства да се направи законски оквир који ће бити ефикасан и модеран и омогућити повећање добробити грађана.

 

„Не желимо и нећемо дозволити да било ко изгуби право које му припада, али желимо да пре свега подстакнемо запошљавање да бисмо смањили број грађана којима је оваква услуга потребна“, рекла је Кисић Тепавчевић. 

 

Како је додала, посебно је значајно одређење да социјална заштита остварује своје циљеве услугама и активностима на начин који отклања зависност грађана од социјалних служби, чиме се остварују прокламовани циљеви социјалне укључености и одговорности корисника за сопствени и живот чланова своје породице.

 

Проф. др Кисић Тепавчевић је нагласила да је Закон о социјалној заштити усвојен 2011. године и да је од тада донето доста нових закона, са којим је потребно да се усагласи кроз измене и допуне Нацрта закона.

 

Како је навела, Нацрт измена и допуна Закона о социјалној заштити законски артикулише већ настале промене у социјалној заштити и ствара нормативне могућности за даљи развој система социјалне заштите.

 

Проф. др Кисић Тепавчевић је истакла да су циљеви социјалне заштите у складу са Уставом Републике Србије, ратификованим међународним конвенцијама и решењима из упоредног законодавства. 

 

Предлогом измена и допуна се унапређује систем базиран на плурализму и лиценцирању пружалаца услуга и стручних радника, унапређује се квалитет стручног рада, кроз детаљно уређење процедура, континуирану обуку и лиценцирање, редефинишу се контролно  регулаторни механизми (инспекција и надзор), као и групе услуга у социјалној заштити.

 

Такође, изменама и допунама се отвара пут за развој нових услуга, тежиште се и даље помера ка услугама у заједници, успостављају се повољнији услови за признавање права на новчану социјалну помоћ, уводе се нове услуге које се финансирају из Буџета Републике Србије, а проширују се наменски трансфери са централног на локални ниво. 

 

„То су све изазови са којима смо се до сада суочавали и сада би требало све да их сублимишемо  у један акт како би они били решавани на најбржи и најефикаснији начин“, нагласила је министарка Кисић Тепавчевић.

 

Првом састанку Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити присуствовали су државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стана Божовић, покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић, представник Удружења послодаваца Републике Србије и директор Центра за заштиту одојчади, деце и омладине Зоран Милачић.