Исплата иностраних пензија за држављане Србије наставља се и током ванредног стања

Исплата иностраних пензија за држављане Србије наставља се и током ванредног стања

Исплата иностраних пензија за држављане Србије наставља се и током ванредног стања

Читај ми

Свим држављанима Србије, који примају пензије из Аустрије, Хрватске, Канаде, Холандије, Мађарске, Северне Македоније, Црне Горе и Бугарске иста ће бити исплаћена и током ванредног стања, без обзира што нису у могућности да доставе уверење о животу иностраним институцијама пензијског осигурања.

 

Када је у питању Данска – од стране надлежног носиоца социјалног осигурања (ATP) стигло је обавештење да је обустављено слање уверења о животу корисницима са пребивалиштем у иностранству током 2020. године, док се ванредна ситуација изазвана ширењем пандемије вируса Covid-19 не стабилизује (уобичајени период када се шаљу уверења о животу је у мају месецу сваке године).

 

Надлежни носилац пензијског осигурања (Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање Федерације Босне и Херцеговине) обавестио је Завод за социјално осигурање да је у складу са одредбама Закона о мировинском и инвалидском осигурању закључно са исплатом пензија за фебруар 2020. године обуставио исплату пензија за кориснике који нису доставили уверење о животу у законском року, односно до краја 2019. године. Рок за доставу уверења о животу за кориснике са пребивалиштем у Републици Србији продужен је за 60 дана, односно до краја фебруара 2020. године, када је и извршена обустава исплате за све кориснике који до краја фебруара 2020. године нису доставили уверење о животу.

 

Надлежни носилац пензијског осигурања (Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске) обавестио нас је дописом о процедури према прописима Републике Српске за поступање фонда по уверењима о животу достављеним од стране корисника пензија са пребивалиштем у Републици Србији. Том приликом је указано да је за све кориснике пензија који имају пребивалиште у Републици Србији, који су закључно са 17. мартом 2020. године доставили уверење о животу, извршена исплата пензија за јануар, фебруар и март 2020. године. За кориснике који буду доставили уверење о животу, а који то нису урадили у претходном периоду, фонд ће успоставити исплату пензија одмах по пријему уверења.

 

У Србији тренутно има 240.118 корисника који примају иностране пензије.

 

Имајући у виду допис Завода за социјално осигурање (број 18-00-01-13/2020-02, од 19. марта 20202. године, који је 20. марта 2020. године достављен носиоцима социјалног осигурања 28 држава са којима Република Србија има закључење споразуме о социјалном осигурању који обухватају и област пензијског и инвалидског осигурања), можемо констатовати да је са великом већином носилаца осигурања постигнут договор да се за време ванредних околности врши несметана исплати пензија и у случајевима неблаговременог достављања уверења о животу.

 

Носиоци осигурања од којих још увек није добијен одговор врше исплату пензија за 753 корисника са пребивалиштем у Републици Србији (Норвешка – 82, Велика Британија – 211, Турска – 3, Чешка – 301, Руска Федерација – 156, Румунија – нема података, Грчка – још није успостављена исплата пензија јер је споразум социјалном осигурању ступио на снагу 1. марта 2020. године). Из наведених података произилази да је огромном броју од укупно 240.118 корисника који у Републици Србији примају иностране пензије обезбеђена несметана исплата пензија за време трајања ванредног стања.

 

Завод ће и даље преузимати активности да се са свим носиоцима осигурања постигне договор о исплати пензија за време трајања ванредних околности изазаваних пандемијом вируса Covid-19.