Инспекцијски надзор, поводом погибије радника на градилишту у Зрењанину, извршен исти дан

Инспекцијски надзор, поводом погибије радника на градилишту у Зрењанину, извршен исти дан

Инспекцијски надзор, поводом погибије радника на градилишту у Зрењанину, извршен исти дан

Читај ми

Поводом вести да је Заштитник грађана покренуо поступак контроле рада Инспектората за рад поводом погибије радника Л.И. на градилишту у Зрењанину, a која је пласирана у одређеним медијима, обавештавамо да је Инспекција рада, одмах након пријема информације о смртној повреди на раду од стране Полицијске управе у Зрењанину, односно истог дана када се десила повреда и пре икаквог захтева Заштитника грађана, што је и радна обавеза Инспекције рада, изашла на лице места и извршила инспекцијски надзор.

 

Приликом надзора, утврђено је да послодавац није поставио подграду на градилишту чиме је прекршио одредбе Закона о безбедности и здрављу на раду и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова, а инспектор рада је одмах усменим решењем забранио рад на градилишту на радном  месту на коме се догодила смртна повреда на раду.

 

Инспекцијски надзор је у току, а након утврђивања свих релевантних чињеница, инспектор рада ће предузети мере из домена надлежности инспекције рада.

 

Напомињемо да Инспекторат за рад није добио захтев Заштитника грађана за пружање информација о извршеном инспекцијском надзору, утврђеним чињеницама и предузетим мерама, као и да контролу законитости рада инспекције рада врши управна инспекција, а  Заштитник грађана, у складу са својим овлашћењима, има право од органа управе тражи да му се ставе на располагање сви подаци којима орган располаже, а који су од значаја за поступак.