Информација о расписивању I Јавног позива за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2017. години

Информација о расписивању I Јавног позива за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2017. години

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања расписало је 1. фебруара 2017. године I Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2017. години.


Средства по овом јавном позиву обезбеђена су у укупном износу од 140.000.000,00 динара, додељују се предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за репроматеријал и представљају додатну подршку пословању на тржишту.
Јавни позив је отворен 10 дана од дана објављивања на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs.

docxЈавни позив49.4 KB