Aa

Aa

Информација о раду Инспектората за рад у време ванредног стања

Информација о раду Инспектората за рад  у време ванредног стања

Информација о раду Инспектората за рад у време ванредног стања

Читај ми

У периоду од 16. марта до 31. марта 2020. године, 32 писана захтева запослених због отказа уговора о раду, достављена су одељењима и одсецима инспекције рада у Краљеву,  Крагујевцу, Крушевцу,  Нишу,  Врању,  Пироту, Кикинди, Новом Саду, Панчеву, Прокупљу,  Смедереву, Београду. 

 

Пријаве запослених углавном су се односиле на отказе о раду, које су послодавци доносили у време ванредног стања, али у већини случајева утврђено је да је запосленима  престао радни однос на одређено време истеком периода за који је заснован закљученим уговором о раду на одређено време.

 

Инспектори рада су у истом периоду имали 89 поступања по поднетим захтевима запослених због недостатка заштитне опреме (рукавице, маске и сл.), које је послодавац био у обавези да обезбеди у складу са одредбама члана 4. Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања.

 

Инспектори рада су послодавцима указивали на обавезу да запосленима обезбеде заштитну опрему (рукавице, маске и сл.), а у циљу заштите здравља запослених од изложености заразним болестима, те су донели укупно 52 акта указивања. Такође, донето је 9 аката којима је послодавцу указано на утврђене повреде одредаба Закона о безбедности и здравља на раду и 21 акт указивања на утврђене повреде одредаба Закона о раду.

 

Због истих, претходно наведених разлога, грађани су се обраћали Инспекторату за рад и преко сајта Владе Србије. С тим у вези примљено је 15 пута више аудио пријава од броја питања пре увођења ванредног стања, тачније 221. Инспекција рада одговорила је на 155 питања, док је поступање по преосталих 65 пријава у току.

 

Седиште Инспектората за рад примило је 90 мејлова, који су се, пре свега, односили на захтеве запослених за вршење инспекцијских надзора због отказа уговора о раду, као и због тога што им послодавац није обезбедио заштитне маске и рукавице, а и раде на удаљености мањој од 1 метра, што им послодавац није организовао превоз од куће до посла и обрнуто или им је организовао превоз у коме је превише путника, који не носе заштитне маске, те им је угрожено здравље, а поједини запослени су тражили савете и одговоре на питања везана за радно - правни статус и остваривање права из области рада у време ванредног стања.  

 

Завршено је поступање по 41 примљеном мејлу, а остала поступања су у току. Том приликом, донето је 8 указивања послодавцу, од којих се 7 указивања односило на заштитну опрему (маске, рукавице), а 1 указивање на неплаћено одсуство запослених. Поднет је и 1 захтев за покретање прекршајног поступка  због тога што послодавац није обезбедио и дао на коришћење заштитну опрему запосленима.

 

Подсећамо и да је 25. марта 2020. године  почео је са радом Контакт центар републичких инспекција Владе Републике Србије који представља јединствену контакт тачку за подношење представки републичким инспекцијама.

 

Грађани и привредници  Србије могу путем мејла  kontakt@inspektor.gov.rs  или позивом на телефон Контакт центар да поднесу пријаву републичким инспекцијама и да буду обавештени о исходу поступка који се води по поднетој представци.

 

У периоду од 26. марта до 31. марта 2020. године Инспекторату за рад је на овај начин достављено 138 представки запослених и грађана које су се односиле на захтеве запослених за вршење инспекцијских надзора због отказа уговора о раду (у највећем броју уговор о раду на одређено време) и осталих већ претходно наведених разлога.

 

Све представке које су упућене инспекцији рада путем Контакт центра су упућене инспекторима рада на даље поступање.