Aa

Aa

Информација о инспекцијском надзору поводом смртне повреде на раду на градилишту изградње стамбено-пословног објекта у Београду

Информација о инспекцијском надзору поводом смртне повреде на раду на градилишту изградње стамбено-пословног објекта у Београду

Читај ми

Инспекција рада Министарства за рад, запошљавање, борачкa и социјалнa питања, по информацији да је дана 29. августа 2018. године дошло до затрпавања радника на градилишту изградње стамбено-пословног објекта у Београду између улица Кнеза Милоша, Војводе Миленка и Сарајевске, одмах је изашла на лице места и започела инспекцијски надзор.

 

Утврђено је да  је приликом обрушавања зида затрпан радник Т. Н. (58), који је услед задобијених повреда смртно страдао.

 

Т. Н (58) био је ангажован без закљученог уговора о раду или другог одговарајућег уговора и без поднете пријаве на обавезно социјално осигурање од стране послодавца ''АНКЕР БАУ'' Бољевци, чија је делатност: услуге осталог чишћења зграда и опреме.

 

Извођач радова „ENERGO GROUP“ доо ангажовао је фирму ''АНКЕР БАУ'', Бољевци као подизвођача радова.

Након рушења зграде на наведеном градилишту у претходних годину дана нису се изводили радови. 

Инспекцији рада су достављене пријаве о почетку рада на овом градилишту:

 

-         дана 14. августа 2018. године од стране KMG DEVELOPMENT доо,

-         дана 15. августа 2018. године од стране ENERGO GROUP доо,

-         дана 24. августа 2018. године од стране CANTIRE GROUP доо.

 

Према закону и прописима из области безбедности и здравља на раду, инвеститор радова је  дужан да поднесе надлежној инспекцији рада пријаву почетка грађевинских радова најкасније 15 дана пре почетка радова, док је послодавац који изводи радове, дужан да извести надлежну инспекцију рада о почетку свог рада на градилишту, најкасније 8 дана пре почетка извођења радова.

 

Инспекцијски надзор поводом смртне повреде на раду Т.Н. је у току. На основу утврђеног чињеничног стања, инспектори рада ће предузети све одговарајуће мере из домена надлежности Инспекције рада.

 

Инспекторат рада ступио је у контакт са Грађевинском инспекцијом Инспекције Града Београда како би добили информације о издавању грађевинске дозволе односно информацију о контролама извођења радова.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања апелује на грађане да пријаве рад на црно и све неправилности из области безбедности и здравља на раду, а у циљу апсолутне заштите свих запослених и послодаваца.


Министарство је покренуло пројекат „Реци НЕ раду на црно“ и отворило бесплатну телефонску линију 0800 300 307 путем које се могу пријавити осим рада на црно и остале неправилности из области рада и безбедности и здравља на раду.