Државни секретар Илић посетио Центар за социјални рад Лебане

Државни секретар Илић посетио Центар за социјални рад Лебане

Читај ми

Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Владимир Илић, и присуствовао је данас свечаном обележавању 50 година рада Центра за социјални рад Лебане.


Приликом посете Центру, државни секретар Илић нагласио је да је политика Владе Републике Србије и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да се социјална давања неће смањивати, као што се неће умањити ни обим права, већ да ће се нека од њих повећати и сасвим сигурно ће се обезбедити шири обухват корисника социјалне заштите.
Илић је подсетио да је Министарство рада обезбедило у 2016. години више од 400 милиона динара за развијање социјалних услуга у заједници и да је, зaхваљујући мерама штедње и постигнутим резултатима, за 2017. годину предвиђено три милијарде динара више за социјалну заштиту. Он је додао да ће Закон о финансијској подршци породица са децом значајно проширити обухват права корисника и успети да повећа одређене надокнаде.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у 2016. години је општини Лебане уплатило 2.933.309,00 динара за развој услуга на локалном нивоу. Из ових средстава финансиране су услуге помоћ у кући старим и инвалидним лицима и дневни боравак за децу са сметњама у развоју. За рад геронтослужбе утрошено је више од 1,8 милиона динара, док је за рад дневног боравка за децу са сметњама у развоју утрошено нешто више од милион динара.