Aa

Aa

Допуне Правилника о утврђивању телесних оштећења

Допуне Правилника о утврђивању телесних оштећења

Допуне Правилника о утврђивању телесних оштећења

Читај ми

Допуне Правилника о утврђивању телесних оштећења, које су 19. јула 2023. године, у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, донели министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Никола Селаковић и министарка здравља проф. др Даница Грујичић , објављен је у Службеном гласнику РС 28. јула 2023. године.

 

Правилником је допуњен члан који се односи на "Чуло слуха и вестибуларни апарат”, тако што је утврђено виши степен телесног оштећења у висини од 80% до 90% за обострано тешко оштећење слуха преко 90% по ФС са поремећајем говора.

 

У оквиру усвојених допуна, у Правилник је додата нова глава „10а Остале болести и поремећаји”, којом су утврђени проценти телесног оштећења за: урођене аномалије, генетичке поремећаје и ретке болести, као и за запаљенске реуматске болести и малигне болести – иноперабилне и/или са удаљеним метастазама и/или у терминалној фази.

 

Новим допунама Правилника, степен телесног оштећења за глува лица са тешким обостраним оштећењем слуха и поремећајем говора са досадашњих 70% повећан је на 80% до 90%, што им омогућава  да остваре неке од повластица које им до сада нису биле доступне, као што су: ослобођење од плаћања накнаде за путарину, плаћања  пореза за употребу једног моторног возила и сл.

 

Такође, увођење процента телесног оштећења за болести и поремећаје из нове главе 10а у распону од 30% до 100%, у зависности од степена функционалне онеспособљености, омогућава лицима која имају те поремећаје/болести остварење ширег спектра повластица за особе са инвалидитетом.