Aa

Aa

Додељена средства предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

Додељена средства предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

Додељена средства предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је Одлуку о додели средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2021. години.

 

Овом одлуком додељена су средства за 48 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у укупном износу од 175 милиона динара као подршку државе развоју конкурентности тих предузећа која запошљавају 957 особа са инвалидитетом.

 

Министарство је јавни позив реализовало ради унапређења пословања ових привредних друштава и њиховог конкурентнијег иступања на тржишту, чиме се доприноси запошљавању и одржању запослења особа са инвалидитетом и стварању услова за даљи развој економске као и социјале функције ових привредних друштава.

 

Додела средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, као и друге врсте подршке које се обезбеђују - субвенција зарада за запослене особе са инвалидитетом, имају за циљ постизање радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом и њиховог равноправног положаја како на тржишту рада, тако и у друштву.