Ђорђевић: Законом о осигурању од повреде на раду ради накнаде штете штитимо осигураваче у случају повреде на раду

Ђорђевић:  Законом о осигурању од повреде на раду ради накнаде штете штитимо осигураваче у случају повреде на раду

Ђорђевић: Законом о осигурању од повреде на раду ради накнаде штете штитимо осигураваче у случају повреде на раду

Читај ми

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић отворио је Српске дане осигурања под називом: „Осигурање у Србији Јуче, Данас и Сутра“ и том приликом поручио да ће Закон о осигурању од повреде на раду ради накнаде штете, суштински унапредити ту област. 

 

Како је министар истакао ресор којим руководи интензивно ради на изради овог Закона, што ће значајно променити досадашњи однос послодаваца и запослених и  учинити корак напред ка обавезном осигурању. 

 

„Систем заштите права у случају повреде на раду има за циљ да обезбеди одговарајућу одштету онима који доживе повреду на раду и доприносе смањењу учесталости повреда на раду, кроз превенцију“, истакао је министар и додао да је веома битно подићи свест о значају обавезног осигурања међу грађанима. 

 

Министар је закључио да ће увођење осигурања за случај повреде на раду допринети остваривању циљева у вези са унапређивањем заштите и очувања здравља радника и стварањем безбедних и здравих радних места, као и смањивању трошкова лечења и рехабилитације због повреда на раду. 

 

„Сваки радник који је претрпео повреде на раду добијаће праведнију накнаду штете на једноставан начин и без вођења судских поступака. Увођењем осигурања за случај повреде на раду послодавци ће добити бесповратна средства која ће улагати у превенцију, односно смањење ризика од повреда на раду“, навео је министар.