Ђорђевић: Увођење социјалне карте смањиће сиромаштво у Србији

Ђорђевић: Увођење социјалне карте смањиће сиромаштво у Србији

Ђорђевић: Увођење социјалне карте смањиће сиромаштво у Србији

Читај ми

Поводом Међународног дана борбе против сиромаштва министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је да Влада Републике Србије, својим активностима, вредним радом и залагањем, омогућавањем једнаких права за све, пружањем помоћи онима којима је потребна, грађанима ове земље обезбеђује квалитетније услове живота, јер нико не треба и не заслужује да живи на рубу егзистенције.

 

Како је навео, један од начина на који ће се најбоље омогућити да помоћ државе добијају они којима је заиста најпотребнија и чиме ће се смањити сиромаштво у Србији јесте увођење социјалне карте.

 

„Увођењем система социјална карта сви подаци грађана биће на једном месту. Обезбедиће се правичнија расподела помоћи као и транспарентније и ефикасније остварење свих права која грађанима законски припадају. Циљ Владе Србије јесте да се искорени злоупотреба помоћи и да се грађанима обезбеде основни услови за један достојанствен живот“, рекао је Ђорђевић.

 

Имплементација система социјалних карата се састоји из два сегмента, израде правне регулативе (Закон о социјалној карти и подзаконски прописи) и израде информационог система, односно регистра социјална карта.

 

До сада је реализована прва фаза успостављања регистра социјална карта којом је извршена набавка софтверско-хардверске инфраструктуре потребне за његов рад, израђено је софтверско решење (апликација) и извршено је обједињавање података из интерних подсистема министарства, тако да је систем постао функционалан у једном делу од средине 2019. године.

 

За реализацију друге фазе израде регистра социјална карта, односно за пуну примену система, услов је да се изврши повезивање софтверског решења са више екстерних регистара у Србији ради употпуњавања и ажурирања обједињених података из прве фазе, за шта је потребан законски основ, односно Закон о социјалној карти. 

 

Министарство је израдило Нацрт закона о социјалној карти, а претходно је спровело законом предвиђену процедуру и пропис је доведен у ниво спремности за усвајање. 

 

Министар је рекао да се очекује да на јесењем заседању Закон о социјалној карти, на који се чекало 30 година буде представљен Скупштини Републике Србије.

 

Уједињене нације прогласиле су 17. октобар за Светски дан борбе против сиромаштва. Циљ обележавања је промовисање свести о потреби искорењивања сиромаштва и беде у свим земљама, а нарочито у земљама у развоју.