Aa

Aa

Ђорђевић: Остварени значајни резултати у области социјалне и дечије заштите

Ђорђевић: Остварени значајни резултати у области социјалне и дечије заштите

Ђорђевић: Остварени значајни резултати у области социјалне и дечије заштите

Читај ми

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић отворио је конференцију "Унапређење људских ресурса у систему социјалне и дечије заштите", која је окупила скоро 200 представника владиних институција, академских заједница, стручњака и пружалаца услуга из Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Северне Македоније и Албаније, где је истакао да је стратешко опредељење Владе Републике Србије да обезбеди континуирани професионални развој стручних и свих других радника у социјалној и дечијој заштити.

 

Како је министар рекао, у овом процесу, Влада Србије и ресорно министарство имају пуну подршку председника Александра Вучића, јер су професионални и обучени кадрови, са адекватном стручном подршком, поуздан индикатор да ће наши грађани, на најбољи начин остварити права у систему социјалне и дечије заштите.

 

Министар Ђорђевић навео је да се први контакт између грађана и система социјалне заштите остварује у центрима за социјални рад и да је Министарство, полазећи од тог сазнања, процес унапређивања стручног рада започело управо на тим местима.

 

„Реформа коју спроводи ресорно министарство подељена је у четири фазе и треба да нам донесе очекивани квалитет стручног рада, заснован на високој компетентности стручних делатника који раде у овој, најважнијој установи у систему социјалне заштите. Прва фаза, која је успешно завршена, подразумева анализу рада центара за социјални рад и елемената свакодневне праксе са којом се запослени у центрима суочавају“, рекао је министар и додао да резултати прве фазе служе и као полазни основ за следећу фазу реализације којом ће се отпочети практични део процеса реформе центара за социјални рад.

 

Министар је истакао и да је приликом остваривања ових резултата пружена подршка свих државних институција Републике Србије, али и свих јавних установа и организације цивилног друштва које сарађују са Министарством, посебно када су у питању деца.

 

„Министарство, заједно са партнерима из Уједињених нација и Европске уније, континуирано ради и на унапређењу и имплементацији релевантног нормативног оквира и модернизацији система социјалне и дечије заштите кроз усвајање највиших стандарда стручног рада. Остварени резултати дају нам за право да осећамо задовољство, али то сигурно не може бити довољно, нити нам сме послужити као оправдање за одсуство даљих и сталних напора ка унапређивању садржаја, распрострањености и квалитета услуга које обезбеђујемо“, закључио је министар.

 

Директорка УНИЦЕФ-а Регина Де Доминицис истакла је да су постигнути велики и значајни успеси на овом пољу, као и да постоји још простора за унапређење истих. Како каже у свим земљама региона још увек има деце која живе у сиромаштву, која су жртве насиља, занемаривања и искоришћавања, а све је више и деце миграната. 

 

„Постојање довољног броја адекватно подржаних  и компетентних људских ресурса је носећи стуб сваког облика дечије и социјалне заштите“, нагласила је Доминицис и подсетила да се ове године обележава 30 година од усвајања Конвенције Уједињених нација о правима детета на чије поштовање су се обавезале све земље света, као и да је Конвенција нераскидиво повезана са  Циљевима одрживог развоја за које су се државе и владе обавезале да ће их остварити до 2030. године. 

 

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије Сузана Пауновић, представила је Оквир за праћење примене препорука Комитета Уједињених нација за права детета. 

 

„У сарадњи са Центром за права детета и Коалицијом 40 организација цивилног друштва и уз консултације са децом, израђена је посебна Матрица у коју су унете све препоруке Комитета за права детета, извршено је њихово повезивање са релевантним препорукама других комитета и Савета за људска права УН, развијени су индикатори испуњености, извршено је повезивање са Циљевима одрживог развоја, и развијена онлајн платформа за прикупљање података“, рекла је Пауновић. 

 

Током дводневног рада, земље учеснице које имају исто наслеђе социјалне заштите и сличне контекстуалне и културолошке факторе размениће своја искуства и примере добре праксе, али и разматрати изазове са којима се суочавају како би дошли до конкретних предлога и препорука за даљи рад за добробит сваког детета и породице у систему социјалне заштите.