Aa

Aa

Ђорђевић: Омогућити рад од куће, где год је то могуће

Ђорђевић: Омогућити рад од куће, где год је то могуће

Ђорђевић: Омогућити рад од куће, где год је то могуће

Читај ми

Послодавци су дужни, да у складу са Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања запосленима, обезбеде рад од куће, ако за то постоји могућност на свим радним местима на којима је могуће организовати такав рад и у том случају запослени има право  на зараду, односно плату у висини утврђеној општим актом или уговором о раду.

 

Министар је нагласио да је обавеза послодавца у случају када није могуће организовати рад од куће, да организује рад у сменама, да обезбеди хигијенска сигурност објеката, организује састанке електронским путем и одложи службена путовања, као и да за запослене, који деле радни простор са више лица или су у контакту са другим људима обезбеди заштитну опрему.

 

Према његовим речима, сви запослени код којих су се појавили симптоми корона вируса, треба да се јаве лекарима како би регулисали одсуство са рада  услед привремене спречености за рад, а послодавац је у том случају дужан да им исплати накнаду зараду у складу са општим актом и уговором о раду, а најмање у висини од 65% њихове зараде – плате.

 

У случају смањења обима рада, запослени има право на накнаду зараде у складу са општим актом и уговором о раду, а најмање у висини 60% просечне зараде запосленог у претходних 12 месеци, с тим да не може бити мања од минималне зараде.

 

Министар Ђорђевић подсетио је на Препоруку Владе РС да се запосленима из најосетљивијих и најризичнијих група, а пре свега  хроничним болесницима, старијима од 65 година, самохраним родитељима и родитељима деце млађе од 12 година, обезбеди рад од куће, како би се смањио контакт запослених у сврху превенције даљег ширења вируса. 

 

„Инспекција рада ће интензивније контролисати све фирме и казнити оне код којих се утврди да нису испоштовали све мере. Такође, власници трговина који нису набавили заштитну опрему за запослене биће најстроже кажњени, а њихове радње затворене“, рекао је министар.