Ђорђевић: Дијалог је преуслов за бољу економску ситуацију, имамо слуха за потребе радника

Ђорђевић: Дијалог је преуслов за бољу економску ситуацију, имамо слуха за потребе радника

Ђорђевић: Дијалог је преуслов за бољу економску ситуацију, имамо слуха за потребе радника

Читај ми

“За успешније решавање проблема у свим областима друштва, неопходан је социјални договор, успостављање међусобног поверења и разумевања између социјалних партнера, поштовање договора и испуњавање преузетих обавеза од стране сваког од учесника у социјалном дијалогу“, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић на отварању међународне конференције „Јавни дуг и његов утицај на положај радника”.

 

Осврнувши се на лоше наслеђено стање, бројне изазове у пословном окружењу и дугогодишње неповерење које постоји према послодавцима, министар је истакао да је дијалог на свим нивоима предуслов за побољшање положаја радника у Србији и системско унапређење пословног окружења.  

 

„Социјални дијалог се мора развијати на свим нивоима, од националног до локалног. Социјално-економски савет Републике Србије, као најважнија институција трипартитног социјалног дијалога, функционише за разлику од ранијих времена, на одговарајући начин“, објаснио је Ђорђевић и додао да сматра да сви учесници дијалога – Влада, синдикати и послодавци треба да се заложе да Савет својим радом допринесе спровођењу одговорне социјалне политике у Србији.

 

Министар је нагласио да је један од приоритетних циљева ресора којим руководи подстицање послодаваца и синдиката да се удружују ради бољег представљања заједничких интереса њихових чланова.

 

„Веома је значајно одвијање социјалног дијалога кроз рад Радних група за израду закона. Ово министарство је у све радне групе за израду Нацрта закона укључило представнике социјалних партнера. На овом лично инсистирам код својих колега министара у Влади Србије“, закључио је Ђорђевић.