Ђорђевић честитао Међународни дан младих

Ђорђевић честитао Међународни дан младих

Ђорђевић честитао Међународни дан младих

Читај ми

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић честитао је  Међународни дан младих и поручио да Влада Републике Србије води одговорну политику чији је приоритет да континуирано и систематски улаже у унапређење положаја младих свих узраста и њихов останак у земљи. 

 

Министарство је кроз институције социјалне заштите збринуло више од 6000 деце и младих без родитељског старања и са сметњама у развоју сместивши их у приближно 4.500 хранитељских породица, што Србију сврстава у земље са најнижом стопом деце и младих на резиденцијалном смештају. Такође, Министарство континуирано ради на развоју пројеката подршке кроз ИПА програме како би осигурало подршку младима да нађу запослење и смештај до њиховог потпуног осамостаљивања и постизања економске независности.

 

Министарство је, преко Националне службе за запошљавање, припремило Пакет услуга који обухвата различите тренинге и едукације, за сваку младу особу пријављену на евиденцији незапослених лица, како би пружило једнаку прилику свим грађанима да што лакше дођу до запослења. На основу података НСЗ-а, стопа незапослености у јулу ове године је смањена за 14,3% у односу на јул 2018. године, а од почетка 2019. године, запослено је 44.549 младих.

 

Осим наведеног, Министарство пружа подршку младима и кроз стручно усавршавање и волонтерски ангажман у некој од државних институација, на основу потписаних протокола о сарадњи са многобројним високошколским установама. У току прошле године, укупно 53 волонтера успешно је завршило поменути програм чиме су стекли драгоцено искуство које ће им значити приликом даљег запошљавања.

 

Министарство је кроз деловање Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности, подржало и активности које је организовала невладина организација „Е8“, а које се односе на тему превенције насиља, дискриминације и говора мржње, родне равноправности и преиспитивања стереотипа у друштву, запошљавања младих и информационе писмености. 

 

Нaведени пројекти су само део активности које Министарство спроводи како би млади уживали услове у којима неће осетити потребу да напусте Србију, већ да управо овде раде, оснивају породице, остваре сопствене потенцијале и снове, што је један од главних задатака Координационог тима за праћење токова из области економских миграција у Републици Србији.