Aa

Aa

Делегација Министарства на Првом министарском састанку на нивоу Европске уније и земаља западног Балкана у области политике запошљавања и социјалне политике

Делегација Министарства на Првом министарском састанку на нивоу Европске уније и земаља западног Балкана у области политике запошљавања и социјалне политике

Делегација Министарства на Првом министарском састанку на нивоу Европске уније и земаља западног Балкана у области политике запошљавања и социјалне политике

Читај ми

Државна секретарка Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Бојана Станић предводила је делегацију на Првом министарском састанку на нивоу Европске уније и земаља западног Балкана у области политике запошљавања и социјалне политике у Луксембургу.

 

Министри из тренутног Триа председништва Савета (Румунија, Финска и Хрватска), у сарадњи са Европском комисијом, организовали су састанак са својим колегама из земаља западног Балкана у циљу сагледавања тренутног стања, приоритетних текућих активности и планова у домену успостављања или јачања инклузивних тржишта рада (са посебним фокусом на жене, дугорочно незапослене и младе) и важности усклађивања вештина са потребама динамичног тржишта рада.

 

Препозната је и поздрављена посвећеност земаља западног Балкана приступању породици европских земаља, приказана опредељеност ка миру, демократији, дијалогу, сарадњи и стварању инклузивних тржишта рада и друштава уопште, као кључних постулата кохезионе политике Европске уније. Истакнуто је да ће политика запошљавања и социјална политика имати приоритетну позицију у оцени спремности  за чланство у Европској унији.

 

Делегација Републике Србије учествовала је и на Конференцији кључних актера у области политике запошљавања и социјалне политике земаља западног Балкана и Европске уније, током које, је кроз тематске панеле, акцентована неопходност и важност јачања дијалога, како са социјалним партнерима, тако и са представницима организација цивилног друштва, на свим нивоима.