Даља афирмација сектора социјалног предузетништва у Републици Србији

Даља афирмација сектора социјалног предузетништва у Републици Србији

Даља афирмација сектора социјалног предузетништва у Републици Србији

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Савет за социјално предузетништво организовали су Донаторску конференцију посвећену даљој афирмацији социјалног предузетништва у Републици Србији.

 

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и председница Савета проф. др Дарија Кисић истакла је да су Законом о социјалном предузетништву, који је усвојен у фебруару ове године, постављени темељи за даљи развој социјалног предузетништва и да је следећи важан корак доношење Програма развоја социјалног предузетништва. 

 

„Република Србија донела је овај закон препознајући значај сектора социјалног предузетништва и његов потенцијал за даљи напредак друштва у целини“, навела је Кисић и додала да је тим законом створен правни оквир за даље подстицање друштвено одговорног пословања, а да се при том води рачуна о социјалној и радној инклузији припадника друштвено осетљивих група и задовољењу њихових потреба.

 

Министарка Кисић је указала на значај социјалне економије и социјалног предузетништва као категорије од општег друштвеног интереса, као и даљег снажења социјалног предузетништва и свих актера у овој области.

 

 „Социјална економија представља важан део економије, чији је превасходни циљ остваривање користи за ширу друштвену заједницу и друштвено осетљиве групе, а не стицање добити“, рекла је Кисић.

 

Министарка Кисић је указала да су неки од највећих изазова са којим се суочава сектор социјалног предузетништва, који може имати значајно учешће у одрживом развоју,  приступ финансијама и тржишту, као и недовољна информисаност и недовољна видљивост сектора и да је Донаторска конференција један од начина на који се социјално предузетништво може приближити широј друштвеној заједници.

 

„Потребно је даље развијати област социјалног предузетништва, планирањем мера и средстава потребних за реализацију постављених циљева. У том смислу, потребан је проактивни приступ, а то значи пружање снажне подршке у даљој изградњи социјалног предузетништва“, истакла је Кисић.

 

На Донаторској конференцији учествовали су и представници УСАИД, Немачке организације за међународну сарадњу, представници амбасада, банка и невладиних организација, а свој рад представила су четири социјална предузећа.